1

PSALAM 142 (141)

Molitva progonjenog

Poučna pjesma. Davidova.
Kad bijaše u špilji. Molitva.
2 Iz svega glasa vapijem Jahvi,
iz svega glasa Jahvu zaklinjem.

3 Pred njim svoju izlijevam tužaljku,
tjeskobu svoju pred njim razastirem.

4 Ako duh moj i klone u meni,
ti put moj poznaješ.

Na putu kojim prolazim
potajnu mi zamku staviše.

5 Obazrem li se nadesno i pogledam:
nitko ne zna za mene.
Nemam kamo pobjeći,
nitko za život moj ne mari.


6 K tebi, Jahve, vapijem;
govorim: ti si mi utočište,
ti si dio moj u zemlji živih.

7 Poslušaj moje vapaje
jer sam veoma nevoljan.

Izbavi me od gonitelja mojih
jer od mene oni su moćniji.

8 Izvedi iz tamnice dušu moju
da zahvaljujem imenu tvojemu.

Oko mene će se okupiti pravednici
zbog dobra što si ga iskazao meni.