1 Riječ Jahvina, upućena Miheju Morešećaninu u vrijeme Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih. Njegova viđenja o Samariji i o Jeruzalemu.
2

I. SUĐENJE IZRAELU

PRIJETNJE I OSUDE

Sud Samariji

Čujte, narodi, vi svi!
Slušaj, zemljo, i sve što te ispunja!
Gospod Jahve protiv vas će svjedočiti –
Gospod iz svetoga hrama svojega!
3 Jer evo: Jahve izlazi iz svetoga mjesta svojega,
silazi i hodi po visovima zemaljskim.
4 Gore se rastapaju pod njegovim koracima
i doline rasijedaju
kao vosak pred ognjem,
kao voda što se razlijeva niz obronak.

5 Sve je to za zločinstvo Jakovljevo
i za grijehe doma Izraelova.
Koje je zločinstvo Jakovljevo?
Nije li Samarija?
Što su uzvišice Judine?
Nije li Jeruzalem?
6 »Učinit ću od Samarije kamenu gomilu u polju,
ledinu za vinograd.
Zavaljat ću kamenje njezino u dolinu,
otkrit ću joj temelje.
7 Razbit će se svi njeni kipovi,
sva će joj se plaća bludnička ognjem spaliti,
raskomadat ću sve njene idole,
jer su od bludničke plaće nakupljeni,
i opet će postati plaćom bludničkom.«
8

Tužaljke nad gradovima Šefele

»Zato ću zakukati i zaridati,
ići ću gol i bos,
zavijat ću kao šakali,
urlikat ću kao nojevi.
9 Jer njenoj rani nema lijeka,
sve do Jude dopire,
dotiče vrata moga naroda,
sve do Jeruzalema!
10 Ne objavljujte toga u Gatu,
u Akonu nemojte plakati!
U Bet Leafri
valjajte se u prašini!
11 Odlazi sramotno,
stanovnice šafirska!
Iz svoga grada nije izašla
stanovnica saananska!
Bet Haesel iščupan je iz temelja,
iz svojih čvrstih osnova.
12 Kako se može nadati sreći
stanovnica marotska?
Jer nesreća silazi od Jahve
sve do vrata jeruzalemskih.
13 Upregni brze konje u bojna kola,
stanovnice lakiška!
To je bio početak grijeha Kćeri sionske,
jer su se u tebi našla zločinstva Izraelova.
14 Zato ćeš dati otpusnicu Morešet Gatu,
domovi će akzipski razočarati kraljeve izraelske.
15 Još ću ti dovesti osvajača,
stanovnice mareška,
stići će do Adulama
slava Izraelova.
16 Čupaj kosu i ostriži se
za milom djecom svojom!
Postani ćelava kao orao lešinar,
jer su izgnana daleko od tebe.«