1

NASLOV I POZDRAV

Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa: svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu.
2 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
3

I. OTAJSTVO SPASENJA I CRKVE

1. BOŽJI NAUM SPASENJA

Blagoslovljen Bog i Otac
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim
u nebesima,
u Kristu.
4 Tako: u njemu nas sebi izabra
prije postanka svijeta
da budemo sveti i bez mane pred njim;
5 u ljubavi nas predodredi za posinstvo,
za sebe,
po Isusu Kristu,
dobrohotnošću svoje volje,
6 na hvalu Slave svoje milosti.
Njome nas zamilova u Ljubljenome
7 u kome, njegovom krvlju,
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ
po bogatstvu njegove milosti.
8 Nju preobilno u nas uli
zajedno sa svom mudrošću
i razumijevanjem
9 obznanivši nam otajstvo svoje volje
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova
10 da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu
sve – na nebesima i na zemlji.
11 U njemu, u kome i nama
– predodređenima
po naumu Onoga
koji sve izvodi po odluci svoje volje –
u dio pade
12 da budemo na hvalu Slave njegove –
mi koji smo se već prije nadali u Kristu.
13 U njemu ste i vi,
pošto ste čuli Riječ istine
– evanđelje spasenja svoga –
u njemu ste,
prigrlivši vjeru,
opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,
14 koji je zalog naše baštine:
otkupljenja, posvojenja –
na hvalu Slave njegove.
15 Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, 16 ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama: 17 Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; 18 prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima 19 i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove 20 koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima 21 iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu. 22 Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi, 23 koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.