1

PSALAM 29 (28)

Himna Gospodaru oluje

Psalam.
Davidov. Prinesite Jahvi, o sinovi Božji,
prinesite Jahvi slavu i moć!

2 Prinesite Jahvi slavu njegova imena,
poklonite se Jahvi u svetištu njegovu!


3 Čuj! Jahve nad vodama,
Jahve nad vodama silnim!

4 Čuj! Jahve u sili,
Jahve u veličanstvu!


5 Čuj! Jahve lomi cedre,
Jahve lomi cedre libanske,

6 i Liban skakuće poput teleta,
a Sirion kao mlado bivolče!


7 Čuj! Jahve sipa munje,
Jahve sipa munje ognjene!

8 Čuj! Jahve potresa pustinjom,
Jahve potresa pustinjom kadeškom!

9 Čuj! Od straha se mlâdê košute,
prerano se mlâdê košute šumske.

<3b>Čuj! Bog veličanstveni zagrmje,
<9a>a u hramu njegovu svi kliknuše: Slava!

10 Jahve nad valima stoluje,
stoluje Jahve – kralj dovijeka!

11 Jahve narodu svom daje jakost,
Jahve narod svoj mirom blagoslivlje.