1

PSALAM 146 (145)

Himna Bogu pomoćniku

Aleluja!
Hvali, dušo moja, Jahvu!
2 Hvalit ću Jahvu sveg života svojeg.
Dok me bude, Bogu svom ću pjevati.


3 Ne uzdajte se u knezove,
u čovjeka od kog nema spasenja!

4 Iziđe li duh iz njega, u zemlju svoju on se vraća
i propadaju sve misli njegove.


5 Blago onom kome je pomoćnik Bog Jakovljev,
kome je ufanje u Jahvi, Bogu njegovu,

6 koji stvori nebo i zemlju,
more i sve što je u njima;

koji ostaje vjeran dovijeka,
7 potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruh daje.

Jahve oslobađa sužnje,
8 Jahve slijepcima oči otvara.
Jahve uspravlja prignute,
Jahve ljubi pravedne.


9 Jahve štiti tuđince,
sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.

10 Jahve će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.
Aleluja!