1

PSALAM 46 (45)

Jahve je naša utvrda

Zborovođi. Sinova Korahovih.
Po napjevu »Djevice«. Pjesma.
2 Bog nam je zaklon i utvrda,
pomoćnik spreman u nevolji.

3 Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja,
kad se bregovi ruše u more.


4 Nek’ buče i bjesne valovi morski,
nek’ bregovi dršću od žestine njihove:
s nama je Jahve nad vojskama,
naša je utvrda Bog Jakovljev!


5 Rijeka i rukavci njezini vesele grad Božji,
presveti šator Višnjega.

6 Bog je sred njega, poljuljat se neće,
od rane zore Bog mu pomaže.

7 Ma bješnjeli puci, rušila se carstva,
kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi:


8 s nama je Jahve nad vojskama,
naša je utvrda Bog Jakovljev!


9 Dođite, gledajte djela Jahvina,
strahote koje on na zemlji učini.

10 Do nakraj zemlje on ratove prekida,
lukove krši i lomi koplja, štitove ognjem sažiže.

11 Prestanite i znajte da sam ja Bog,
uzvišen nad pucima, nad svom zemljom uzvišen!

12 S nama je Jahve nad vojskama,
naša je utvrda Bog Jakovljev!