1

PSALAM 47 (46)

Jahve – Kralj Izraela i Kralj svijeta

Zborovođi.
Sinova Korahovih. Psalam.
2 Narodi svi, plješćite rukama,
kličite Bogu glasom radosnim.


3 Jer Jahve je to – svevišnji, strašan,
kralj velik nad zemljom svom.

4 Narode je nama podložio,
pogane stavio pod noge naše,


5 baštinu nam odabrao –
ponos Jakova, svoga ljubimca.


6 Uzlazi Bog uz klicanje,
Jahve uza zvuke trublje.


7 Pjevajte Bogu, pjevajte,
pjevajte kralju našemu, pjevajte!


8 Jer on je kralj nad zemljom svom,
pjevajte Bogu, pjevači vrsni!

9 Bog kraljuje nad narodima,
stoluje Bog na svetom prijestolju.


10 Prvaci se pribiru poganski
k narodu Boga Abrahamova.
Božji su svi vlastodršci zemlje,
nad svima on je uzvišen.