1

PSALAM 136 (135)

Litanija zahvalnica

Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar:
vječna je ljubav njegova!

2 Hvalite Boga nad bogovima:
vječna je ljubav njegova!

3 Hvalite Gospodara nad gospodarima:
vječna je ljubav njegova!


4 Jedini on učini čuda velika:
vječna je ljubav njegova!

5 Mudro sazda on nebesa:
vječna je ljubav njegova!

6 On utvrdi zemlju nad vodama:
vječna je ljubav njegova!


7 On načini svjetlila velika:
vječna je ljubav njegova!

8 Sunce da vlada danom:
vječna je ljubav njegova!

9 Mjesec i zvijezde da vladaju noću:
vječna je ljubav njegova!


10 On pobi prvorođence Egiptu:
vječna je ljubav njegova!

11 Izvede Izraela iz njega:
vječna je ljubav njegova!

12 Mišicom jakom, rukom ispruženom:
vječna je ljubav njegova!


13 On Crveno more razdvoji:
vječna je ljubav njegova!

14 Provede Izraela posred vodâ:
vječna je ljubav njegova!

15 I vrgnu faraona i vojsku mu u Crveno more:
vječna je ljubav njegova!


16 On narod svoj vođaše pustinjom:
vječna je ljubav njegova!

17 On udari kraljeve velike:
vječna je ljubav njegova!

18 I pogubi kraljeve moćne:
vječna je ljubav njegova!

19 Sihona, kralja amorejskog:
vječna je ljubav njegova!

20 Oga, kralja bašanskog:
vječna je ljubav njegova!


21 I njihovu zemlju dade u baštinu:
vječna je ljubav njegova!

22 U baštinu Izraelu, sluzi svome:
vječna je ljubav njegova!

23 On se spomenu nas u poniženju našem:
vječna je ljubav njegova!

24 Od dušmana nas naših oslobodi:
vječna je ljubav njegova!


25 On daje hrane svakom tijelu:
vječna je ljubav njegova!

26 Hvalite Boga nebeskog:
vječna je ljubav njegova!