1

Žene

Ne budi ljubomoran na svoju ljubljenu ženu
i ne uči je pakosti na svoju štetu.
2 Ne prepuštaj se posve ženi,
da ona potpuno ne zavlada tobom.
3 Ne približuj se bludnici,
da ne padneš u zamke njezine.
4 Ne druži se s pjevačicom,
da te ne smete umijećem svojim.
5 Ne upiri pogled u djevicu,
da ne bi bio kažnjen zajedno s njom.
6 Ne daj bludnici svoje duše,
da ne izgubiš imetak svoj.
7 Ne obziri se po gradskim ulicama
i ne skitaj se pustim zakucima.
8 Odvrati pogled svoj od ljupke žene
i ne gledaj tuđu ljepotu.
Mnoge već zavede ženina ljepota,
koja želju raspaljuje kao vatru.
9 Ne sjedaj nikad s udanom ženom
i zajedno s njom ne pij vina,
da ti srce ne podlegne njezinim dražima
i da u strasti svojoj ne srneš u propast.
10

Odnosi s ljudima

Ne odbacuj starog prijatelja,
jer mu novi neće biti jednak.
Nov prijatelj, vino novo;
kad ostari, piješ ga s užitkom.
11 Ne zavidi grešniku na uspjehu,
jer ne znaš kakav će mu kraj biti.
12 Ne naslađuj se onim čime i bezbožnici;
sjeti se da im sreća neće trajati do podzemlja.
13 Drži se daleko od čovjeka koji je kadar ubiti,
i neće te progoniti strah od smrti.
Ako mu se približiš, dobro se pazi
da te ne liši života.
Znaj da među zamkama hodiš
i kročiš po kruništu zidina gradskih.

14 Koliko možeš, druži se sa svojim bližnjim
i savjetuj se s mudracima.
15 Za razgovor traži razborite ljude,
i tvoje riječi nek’ su po zakonu Svevišnjeg.
16 Jedi kruh svoj s pravednicima
i u strahu Gospodnjem neka je tvoj ponos.

17 Djelo vještih ruku zaslužuje hvalu,
a knez naroda mora biti vičan govoru.
18 Užas je gradu čovjek jezičav,
a brbljavac je omražen.