1

Gozbe

Ako su te postavili ravnateljem stola,
nemoj se uznositi.
Budi među njima kao jedan od njih,
pobrini se za njih i tada sjedni.
2 Kad obaviš sve svoje dužnosti, sjedni
da se proveseliš zajedno s njima
i primiš vijenac za svoju uglađenost.
3 Govori, starče, jer ti dolikuje,
ali odmjereno, i ne prekidaj glazbu.
4 Gdje se sluša pjesma, ne drži besjede
i ne budi mudar u nevrijeme.
5 Kao pečatnik od dragog kamena na zlatnu uresu,
takva je skladna glazba na gozbi.
6 Kao zlatom okovan pečatnik sa smaragdom,
takav je zvuk pjesme uz odabrano vino.

7 Govori, mladiću, ako ti je potrebno,
ali tek pošto te dvaput zamole.
8 Govori sažeto i mnogo reci u malo riječi:
ostavi dojam čovjeka koji zna, ali ne želi govoriti.
9 Kad si s odličnicima, ne izjednačuj se s njima
i ne čavrljaj mnogo dok drugi zbori.
10 Munja prethodi gromu,
a ljupkost ide ispred skromna čovjeka.
11 Na vrijeme ustani, ne budi posljednji;
požuri se kući, ne oklijevaj.
12 Ondje se zabavljaj
i čini što ti na um padne,
ali ne griješi govorom bestidnim.
13 A za sve Stvoritelja svoga slavi,
koji te obasu svojim dobrima.
14

Strah Gospodnji

Tko se Boga boji, prima pouku;
oni koji ga traže – naklonost njegovu stječu.
15 Tko traži Zakon – njime se ispunja,
a licemjer se o nj spotiče.
16 Koji se boje Gospoda dolaze do pravice,
i njihova dobra djela sjaju kao svjetlost.

17 Grešnik odbija opomenu
i po volji svojoj nalazi ispriku.
18 Razborit čovjek ne prezire savjet,
a oholi bezbožnik ne poznaje straha.

19 Bez promišljanja ne čini ništa,
pa se poslije nećeš kajati.
20 Ne idi po opasnim putovima,
da se ne spotakneš o kamenje.
21 Ne vjeruj suviše ravnu putu
22 i čuvaj se svoje vlastite djece.
23 U svim djelima svojim čuvaj sebe,
jer tko to čini, drži se zapovijedi.
24 Tko se pouzdava u Zakon, pokorava se zapovijedima;
i tko se uzda u Gospoda, neće pretrpjeti štete.