1

Pravila dobrotvornosti

Kad činiš dobro, pazi komu činiš,
i tvoja dobročinstva neće biti uzalud.
2 Čini dobro pobožnu, i on će ti uzvratiti,
a ako ne on, onda Svevišnji.
3 Nikakvo dobro ne dolazi čovjeku u zlu ustrajnu,
i koji odbija da dijeli milodare.
4 Podaj pobožniku
i ne pomaži grešniku.
5 Učini dobro poniznu
i ne daj ništa bezbožnu.
Uskrati mu kruh, ne daj mu ga,
da ga to ne učini jačim od tebe;
jer će ti platiti dvostrukom opačinom
za sve dobro što si mu učinio.
6 Jer Svevišnji prezire grešnike
i osvetit će se bezbožnicima.
7 Daruj dobromu,
a uskrati pomoć grešniku.
8

Istinski i lažni prijatelji

Prijatelj se ne poznaje u sreći,
a neprijatelj se ne može sakriti u nesreći.
9 Kad je čovjek sretan, i neprijatelj mu je prijatelj,
a kad je nesretan, i prijatelj ga se kloni.
10 Nikad ne vjeruj neprijatelju,
jer zloća je njegova kao kovina što rđa.
11 Pa i ako ide ponizno i pogureno,
jako se pazi i ne vjeruj mu.
Budi prema njemu kao onaj koji uglačava zrcalo,
i vidjet ćeš da rđa njegova nije posve iščezla.
12 Ne meći ga kraj sebe,
da te ne istisne i zauzme tvoje mjesto.
Ne posađuj ga zdesna sebi:
on će nastojati da ti preotme sjedište,
i na kraju ćeš shvatiti moje riječi
i pokajat’ se zbog moje opomene.
13 Tko će žaliti zmijara koga je zmija ujela
i one koji se približuju divljim zvijerima?
14 Tako i onoga tko se druži s grešnikom
i sudionik je u njegovim grijesima.
15 Dok ti čvrsto stojiš, on se ne otkriva,
ali kad jednom posrneš, on će navaliti.

16 Usnama je svojim sladak neprijatelj,
ali u srcu smišlja da te u jamu baci.
U očima neprijatelju mogu biti suze,
a kad mu se pruži prilika, ni krv ga neće zadovoljiti.
17 Ako li te gdje stigne zlo, on je tu već prije tebe,
i kao da pomaže, podmeće ti nogu.
18 On će mahati glavom i pljeskati rukama,
mnogo će mrmljati i razvlačiti lice.