1

Natan

Poslije njega ustade Natan da prorokuje u vrijeme Davidovo.
2

David

Kao što se pretilina odvaja za pričesnicu,
tako bî David odabran od sinova Izraelovih.
3 Igraše se s lavom kao s jarićima
i s medvjedima kao s janjcima;
4 zar nije još kao dječak ubio diva
i skinuo sramotu s naroda
kad je iz praćke bacio kamen
i slomio oholost Golijata?
5 Jer i on prizva Boga svevišnjega,
koji mu je dao snagu desnici,
da obori junaka vješta bojevima
i podigne jakost narodu svome.
6 Zato mu je dana slava od deset tisuća,
i slavljahu ga dok blagoslivljaše Gospoda,
i ponudiše mu krunu slavnu,
7 jer on svuda porazi neprijatelje
i uništi protivnike Filistejce
i slomi silu njihovu do današnjega dana.

8 U svakome svom djelu slavio je
Svetog svevišnjeg riječima hvale;
pjevao je svim srcem svojim
i ljubio Tvorca svoga.
9 Pred žrtvenik je postavio glazbala
da zvucima njihovim zasladi pjesmu.
10 Blagdanima je sjajnost dodao
i savršeno uresio svetkovine,
proslavljao sveto ime Gospodnje,
i Svetište je odzvanjalo već od zore.
11 Zato mu Gospod grijehe oprosti
i podiže dovijeka silu njegovu
i dade mu savez kraljevski,
slavni prijestol u Izraelu.
12

Salomon

Mudar ga je sin naslijedio,
koji se, zbog njega, nadaleko proširio.
13 Salomon kraljevaše u vrijeme mirno,
i Bog mu dade mir odasvuda,
da je uzmogao sazdati dom imenu njegovu
i podići vječno svetište.

14 Kako li si mudar bio za svoje mladosti
i prepun spoznaje poput rijeke!
15 Prekrio si zemlju umom svojim
i ispunio je tajanstvenim izrekama.
16 Ime ti se pročulo do dalekih otoka
i stekao si ljubav svojim mirom.
17 Začudio si svijet pjesmama svojim,
pričama, poslovicama i odgovorima.

18 U ime Gospodina Boga,
koji se Bogom Izraela zove,
nakupio si zlata kao kositra
i namnožio srebra kao olova.
19 A slabine si svoje potom priklonio ženama
i postao rob svoga tijela.
20 Ljagom si okaljao slavu svoju
i oskvrnuo svoj rod,
navukao si gnjev na porod svoj,
i nevolju svojim potomcima.
21 Kraljevstvo se nadvoje rascijepilo:
i od Efrajima izađe pobunjena vlast.
22 Ipak Bog nije odbacio milosti svoje,
niti je pogazio riječi svoje:
izabranika svoga nije lišio potomstva
te nije istrijebio roda onom koji ga je ljubio,
već je dao Ostatak Jakovu
i domu Davidovu korijen od njega.
23

Roboam

I počinuo je Salomon kraj otaca svojih,
ostavivši jednog od svojih kao nasljednika,
najglupljeg od čitava naroda, čovjeka bez razbora:
Roboama, koji je savjetom svojim narod pobunio.
24

Jeroboam

A zatim dođe Jeroboam, sin Nabatov,
koji navede na grijeh Izraela
i uputi Efrajima na put zloće.
Od tada se njihovi grijesi toliko namnožiše
te ih otjeraše iz zemlje njihove.
25 Jer okušavahu svaku vrstu opačine,
sve dok ih osveta ne snađe.