1

Zakon i žrtve

Tko se drži Zakona, umnožava svoje žrtve.
Tko vrši zapovijedi, prinosi žrtve pričesnice.
2 Tko pokazuje razboritost, prinosi brašneni cvijet.
Tko daje milostinju, prinosi žrtvu zahvalnicu.
3 Milo je Gospodu kad tko odstupa oda zla
i okajnicu prinosi tko odstupa od nepravde.
4 Ne pokazuj se pred Gospodom praznih ruku,
jer to sve biva prema zapovijedi.

5 Žrtva pravednikova ukrašava žrtvenik
i miomiris njezin dolazi pred Svevišnjeg.
6 Ugodna je žrtva pobožna čovjeka
i njezin se spomen ne zaboravlja.
7 Darežljivim srcem časti Gospoda
i ne škrtari prvinama što ih prinosiš.
8 Za svakoga prinosa neka ti lice sja od veselja
i s radošću posvećuj desetinu.
9 Daj Svevišnjemu kao što i on tebi dade,
darežljivo i koliko možeš.
10 Jer sve Gospod plaća
i vratit će sedmerostruko.
11

Pravda Božja

Ne podmićuj ga, jer on ne prima mita.
I ne uzdaj se u žrtvu nepravednu,
12 jer je Gospod sudac
i ne gleda tko je tko.
13 Nije pristran na štetu siromahovu
i sluša molitvu potlačenoga.
14 Ne prezire jauk siročeta
ni udovice kad izlijeva svoj bol.
15 Ne teku li udovici suze niz lice
i ne optužuje li jaukom onoga koji ih uzrokuje?
16 Tko Boga služi svim srcem svojim, bit će uslišan,
jer njegove se molbe dižu do oblaka.
17 Molitva poniznog prodire kroz oblake
i on nema mira dok ona ne dođe do Boga
18 i ne popušta dok ga Svevišnji ne pogleda,
pravedno ne presudi i pravdu ne uspostavi.
19 I Gospod neće oklijevati
niti će odgađati
20 dok ne satre bedra nasilnicima
i ne osveti se narodima,
21 ne iskorijeni mnoštvo oholica
i ne slomi žezlo opakima;
22 dok ne plati svakome po djelu njegovu
i ne prosudi čine ljudske prema namisli njihovoj;
23 dok ne svrši parbu puka svojega
i ne obraduje ga milošću svojom.
24 Dobra je milost u doba nevolje
kao oblak kišonosan u vrijeme sušno!