1

Snovi

Za bezumnika su prazne nade i tlapnje,
i od snova luđaci okrilate.
2 Kao hvatač sjene ili gonič vjetra,
takav je onaj koji vjeruje snovima.
3 Slični su san i zrcalo:
u jednome i drugome samo je prividnost.
4 Što se može nečistoćom očistiti?
Kako će biti istina od laži?
5 Gatanje, proricanje i sni – sve ispraznosti,
sve kao tlapnje porodilje.
6 Ako ih Svevišnji ne šalje kao glasnike svoje,
ne posvećuj im ni jedne misli.
7 Jer mnoge su sni zaludili
i propali su uzdajući se u njih.

8 Zakon treba ispunjavati bez prijevara,
i mudrost je savršena tek u iskrenosti.
9

Putovanje

Tko je mnogo putovao – mnogo zna,
i tko je mnogo iskusio – umno zbori.
10 Tko nije ništa iskusio – malo znade;
a tko je putovao, u svemu se snalazi.
11 Mnogo vidjeh na putovanjima svojim
i više shvatih nego što mogu iskazati.
12 Često bijah i u smrtnoj pogibelji,
ali sam se spasio,
13 jer živjet će duh bogobojaznih:
oni se uzdaju u onoga koji ih može izbaviti.
14 Tko se boji Gospoda, ne boji se ničega
i ne straši se, jer je Gospod nada njegova.
15 Blago duši onoga koji se boji Gospoda!
U koga li se uzdao? I tko mu je potpora?
16 Gospod ne odvraća očiju s onih koji ga ljube,
on im je moćna zaštita i snažna potpora,
štitnik od vjetra pustinjskog i sjena u jari podnevnoj,
obrana od posrtaja i oslon protiv pada.
17 On je radost srcu i svjetlost očima,
on je zdravlje, život i blagoslov.
18

Žrtve

Žrtva od blaga krivo stečena porugljiv je dar
i ne primaju se pokloni opakih.
19 Svevišnjemu se ne mile darovi bezbožnički:
gomilom žrtava oni neće iskupiti svoje grijehe.
20 Pred očima očevim kolje sina
tko prinosi žrtvu od imetka siromaha.

21 Oskudna hrana život je siromaha,
i tko je otima – pravi je krvnik;
22 ubija bližnjega tko mu otima hranu
i prolijeva krv tko radniku uskraćuje plaću.

23 Ako jedan gradi, a drugi razgrađuje,
što im ostaje, osim trudbe?
24 Ako jedan moli, a drugi kune,
čiji će glas uslišati Gospodar?
25 Tko se taknuo mrtvaca, pa se oprao i opet ga dirnuo,
što mu koristi pranje njegovo?
26 Tako je i s čovjekom koji posti za grijehe svoje
pa ih opet čini:
tko će mu uslišati molitvu
i zar mu koristi što se ponizio?