1 Sine moj, ne uskraćuj milodara siromahu
i ne daj da dugo iščekuju oči ubogoga.
2 Ne žalosti dušu gladnu
i ne draži čovjeka u oskudici njegovoj.
3 Ne razdražuj srca ogorčena
i ne pusti uboga da čeka na dan tvoj.
4 Ne odbij molbe nevoljnika
i ne odvraćaj lice svoje od siromaha.
5 Ne odvrati pogleda svoga od potrebita
i ne daj nikomu prilike da te kune.
6 Jer prokune li te tko u tjeskobi duše svoje,
Tvorac će njegov uslišiti mu vapaj.
7 Nastoj omiljeti društvu
i prigni glavu pred vladarem.
8 Saslušaj siromaha
i uljudno mu odzdravi;
9 izbavi potlačena od njegova tlačitelja
i ne budi podao u svojoj presudi.
10 Budi kao otac sirotama
i kao muž budi na pomoć udovicama.
I bit ćeš kao sin Svevišnjemu,
koji će te ljubiti više nego tvoja majka.
11

Mudrost odgojiteljica

Mudrost odgaja sinove svoje
i brine se za one koji je traže.
12 Tko ljubi nju, ljubi život,
i koji je rano traže ispunit će se srećom.
13 Tko je posjeduje baštinit će čast,
i kamo god krene, Gospod ga blagoslivlja.
14 Služe Svetomu koji njoj služe,
i Gospod ljubi one koji ljube nju.
15 Tko nju posluša sudi pravedno,
i tko se nje drži on je na pouzdanu.
16 Ako se u nju ufa, onda je i baštini,
i ona ostaje u posjedu njegovih potomaka.
17 Jer iako u početku vodi putem krivudavim,
nagoni ga na tjeskobu i drhtavicu,
muči ga stegom svojom
dok se ne mogne u nj pouzdati,
iskušava ga zapovijedima svojim,
18 a na kraju će ga privesti pravom putu
i otkriti mu svoje tajne.
19 Ako odluta, ona ga ostavlja
i predaje njegovoj propasti.
20

Sram i ljudski obzir

Sine moj, pazi na prilike i čuvaj se zla,
i ne stidi se samoga sebe.
21 Jer ima stid što vodi grijehu,
kao i stid koji je čast i milost.
22 Ne budi pristran protiv sebe samoga
i ne stidi se na svoju propast.
23 Ne susteži svoje riječi u pravo vrijeme
i ne skrivaj svoje mudrosti.
24 Jer se u govoru očituje mudrost
i po riječima otkriva naobrazba.
25 Ne protivi se istini,
radije se crveni zbog svojeg neznanja.
26 Ne stidi se priznati svoje grijehe
i ne opiri se struji rijeke.
27 Ne ponizuj se pred budalom
i ne budi pristran pred mogućnicima.
28 Do smrti se bori za istinu,
i Gospod će se boriti za te.
29 Ne budi silovit na jeziku
a lijen i mlitav na djelu.
30 Ne budi kao lav u svojoj kući,
a strašljivac prema svojim slugama.
31 Nek’ ti ne bude ruka ispružena za primanje,
a stisnuta u vrijeme vraćanja.