1

Istinska sreća

Blago čovjeku koji nije zgriješio riječima
i koga ne muči grižnja zbog grijeha.
2 Blago čovjeku koga ne optužuje vlastita savjest
i koji se nije odrekao nade.
3

Zavist i škrtost

Tvrdici ne priliči bogatstvo,
i čemu veliko blago pohlepniku?
4 Tko uskraćuje sebi, sabire drugomu,
i tuđinci će se naslađivati dobrima njegovim.
5 Tko je tvrd prema sebi, komu će biti dobar?
Takav ne uživa ni u vlastitom dobru.
6 Nema okrutnijeg od onoga tko muči samog sebe:
to mu je plaća za vlastitu zloću.
7 Pa ako i čini dobro, čini nenamjerno
i na koncu otkriva svoju zloću.
8 Zavidljivac je opak:
on odvraća pogled i prezire tuđi život.
9 Premalen je oku lakomu vlastiti dio,
pohlepa isušuje dušu.
10 Tvrdičino oko hlepi za kruhom
i glad je za njegovim stolom.

11 Sine moj, imaš li štogod, priušti sebi
i prinesi Gospodu dostojne žrtve.
12 Ne zaboravi da smrt neće oklijevati
i da ti nije objavljen ugovor podzemlja.
13 Prije nego umreš, čini dobro prijatelju,
i pruži, daj mu koliko možeš.
14 Ne uskraćuj sebi sadašnje sreće
i ne daj da ti izmakne dio dopuštena užitka.
15 Nećeš li ostaviti blago svoje drugomu
i neće li zaslužba tvoja biti ždrijebom razdijeljena?
16 Podari i primi i okusi užitak,
jer se u podzemlju radost ne traži.

17 Sve se živo troši kao i odjeća,
i vječna je uredba: valja umrijeti.
18 Kao lišće što raste na bujnu drvetu
te jedno opada a drugo niče,
tako i naraštaji od krvi i mesa:
jedni umiru, a drugi se rađaju.
19 I svako prolazno djelo propada,
a zajedno s njim i njegov tvorac.
20

Mudračeva sreća

Blago čovjeku koji razmišlja o mudrosti
i umuje razborito,
21 koji u srcu svojem proučava njezine putove
i posvećuje se u njezine tajne.
22 On je progoni kao lovac
i vreba je kraj staze njezine;
23 on viri kroz prozor njezin
i prisluškuje na vratima njezinim;
24 postavlja se blizu kuće njezine
i udara klin svoj u njezin zid;
25 podiže svoj šator kraj nje
i nastanjuje se u sretnu počivalištu;
26 on stavlja djecu svoju pod njezinu zaštitu
i boravi pod granjem njezinim;
27 on nalazi okrilje od žege pod sjenom njezinom
i prebiva u divoti njezinoj.