1 Blago mužu žene čestite jer je dvostruk broj dana njegovih.
2 Čestita žena radost je mužu svojem,
on će godine svojeg života proživjeti u miru.
3 Izvrsna žena odabran je dio,
dar onomu koji se boji Gospodina.
4 Bio bogat ili siromah, srce mu je veselo
i lice vedro u svako doba.

5 Trojega se plaši srce moje
a od četvrtog užasava:
od klevete u gradu, od zbora svjetine
i od lažne optužbe,
jer je sve to gore od smrti;
6 ali je tuga i jad žena ljubomorna na ženu
i bič jezika koji sve jednako udara.

7 Nepodesan je jaram žena opaka,
i svladati nju isto je kao uhvatiti štipavca.
8 Žena pijana zaziva srdžbu golemu,
jer sramota je njezina neizbrisiva.

9 Ženina je bludnost u njezinu drsku pogledu
i poznaje se po njezinim trepavicama.
10 Pod oštrim nadzorom drži kćer drzovitu,
da ne zlorabi prvu priliku.
11 Budno pazi na oko bestidno,
da se ne začudiš kad se o tebe ogriješi.
12 Kao žedan putnik ona otvara usta
i pije svaku vodu na koju naiđe
i spušta se pred svakim kolcem
i svakoj strijeli otvara tulac.

13 Mila je žena radost mužu svom,
i znanje mu njezino kosti ojačava.
14 Dar je Gospodnji žena šutljiva,
i nema cijene duši dobro odgojenoj.
15 A milina je na milinu žena stidljiva,
i nema cijene dostojne duše uzdržljive.

16 Kao što sunce blista na planinama Gospodnjim,
tako i ljepota vrsne žene u urednosti kuće njezine.
17 Kao svijeća što svijetli na svetom svijećnjaku,
tako je krasno lice na skladnu tijelu.
18 Kao stupovi zlatni na podnožju srebrnu,
tako su lijepe noge na čvrstim petama.
28

Žalosne stvari

Dvoje rastužuje srce moje,
a zbog trećeg gnjev me hvata:
kad ratnik starî u bijedi,
kad se preziru ljudi umni,
kad se netko od pravednosti vraća grijehu –
za takvog je Gospod mač spremio.
29

Trgovina

Trgovac teško odolijeva napasti,
i prodavač nije bez grijeha.