1 Tako čini tko se boji Gospoda; i tko se drži zakona
steći će mudrost.
2 Ona mu dolazi ususret kao majka
i dočekuje ga kao nevjesta djevica.
3 Ona ga hrani kruhom razboritosti
i poji ga vodom mudrosti.
4 On se oslanja na nju i ne posrće;
uzda se u nju i ne sramoti se.
5 Ona ga uzvisuje nad bližnjega njegova
i sred zbora usta mu otvara.
6 On nalazi veselje i vijenac radosti
i baštini ime vječno.
7 Nerazumnici je nikad ne dobivaju
niti je grešnici očima gledaju.
8 Ona je daleko od oholice
i lažljivcima ne dolazi na um.
9 Ne priliči hvalospjev ustima grešnikovim
jer mu ga Gospod nije dao.
10 Iz usta mudračevih nek’ odjekuje hvalospjev,
i tada sam Gospod njime upravlja.
11

Čovjekova sloboda

Ne reci: »Od Boga je grijeh moj«,
jer što on mrzi, nikad ne čini.
12 I ne reci: »On me zavede«,
jer njemu grešnici ne trebaju.
13 Gospod mrzi svaku gnusobu,
a mrzi je i svaki onaj tko se njega boji.
14 On je sam u početku stvorio čovjeka
i prepustio ga slobodnoj volji njegovoj.
15 Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi,
u tvojoj je moći da budeš vjeran.
16 On je preda te stavio vatru i vodu:
za čim hoćeš pruži ruku svoju.
17 Pred čovjekom je i život i smrt:
što on više voli, to će mu se dati.
18 Jer velika je mudrost u Gospoda,
on je svemoćan i vidi sve.
19 Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje,
Gospod zna svako djelo čovječje.
20 Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik
niti dao dopuštenje za grijeh.