1

Jošua

Junak u boju bijaše Jošua, sin Nunov,
nasljednik Mojsijev u službi proročkoj,
koji valjano zasluži svoje ime
i bî veliki izbavitelj izabranog naroda,
osvetivši se drskim neprijateljima
i uspostavivši Izraela na baštini njegovoj.

2 Kako li krasan bijaše kad bi digao ruku
i mačem zamahnuo protiv gradova!
3 Tko je ikad imao njegovu odlučnost?
On je vodio bojeve Gospodnje.
4 Nije li po njemu sunce zastalo
i od jednog dana postala dva?
5 Jer je prizvao Boga svevišnjega
u nevolji kada ga odasvud pritijesniše neprijatelji,
i usliša ga veliki Gospod
i pusti krupnu i snažnu tuču.

6 Bacio se na narod dušmanski
i protivnike pobio na strmini:
da bi poznali puci snagu njegova oružja
i spoznali da je Gospod protivnik njihov.
7

Kaleb

I jer je vjerno išao za Svemogućim
i u dane Mojsijeve ljubav dokazao –
on i Kaleb, sin Jefuneov,
koji se opriješe kad se zbor pobunio,
odvrativši narod od grijeha
i utišavši glasove pobune.
8 Zato je i sačuvao samo ovu dvojicu,
od šest stotina tisuća pješaka,
da ih uvede u baštinu njihovu,
u zemlju kojom teče med i mlijeko.

9 Još je Kalebu dao snagu,
koja s njime do starosti ostade,
te se mogao verati po visinama zemaljskim,
koje su baština potomcima njegovim,
10 da bi spoznao sav Izrael
da je dobro ići vjerno za Gospodom.
11

Suci

I suci, svaki po svom imenu,
koji uvijek bijahu srca vjerna
i koji se ne odmetnuše od Boga –
da je blagoslovljen spomen njihov.
12 Neka im kosti procvatu u grobu
i neka se imena tih slavnih ljudi
pomlade u sinovima njihovim.
13

Samuel

Samuel bijaše miljenik svojemu Gospodu,
prorok Gospodnji,
on utemelji kraljevstvo
i pomaza vladare nad svojim narodom.
14 Po Zakonu Gospodnjem upravljaše općinom,
i Gospod je pohodio Jakova.
15 Zbog vjernosti njegove priznavahu ga prorokom,
u govorima se pokazivaše pouzdan vidjelac.
16 I on prizva Boga u nevolji
kada ga odasvud pritisnuše dušmani
prinoseći mliječno janješce.
17 Tada zagrmje Gospod s neba
i u strašnoj lomljavi začu glas njegov;
18 porazio je vođe dušmanske
i satro knezove filistejske.
19 I kad je polazio na počinak vječni,
posvjedočio je pred Gospodom i pomazanikom njegovim:
»Ni od koga nikad ne uzeh ništa,
čak ni potplate obične.«
I nitko ga nije optužio.
20 A kad je usnuo, proreče još jednom
i objavi kralju njegov kraj.
I ispod zemlje podignu svoj glas proročki
da izbriše opačinu s naroda.