1

Dužnosti prema roditeljima

Djeco, slušajte mene, oca svoga, i radite tako da se spasite.
2 Jer Gospod slavi oca u djeci njegovoj
i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim.
3 Tko štuje oca, okajava grijehe svoje,
4 i tko časti majku svoju, sabire blago.
5 Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece
i bit će uslišen u dan molitve svoje.
6 Tko časti oca svojeg, dugo živi;
tko čini radost majci svojoj, sluša Gospoda.
7 On služi roditeljima svojim kao svojim gospodarima.
8 Sine moj, riječju i djelom štuj oca svoga
da te od njega stigne blagoslov.
9 Jer blagoslov očev učvršćuje kuću djeci,
a majčina kletva temelje im ruši.
10 Ne traži časti u sramoti oca svojeg,
jer ti očeva sramota nije na čast.
11 Jer čovjeku dolazi čast od počasti oca njegova,
a prezrena majka sramota je djeci.
12 Sine moj, pomozi oca svoga u starosti
i ne žalosti ga za života njegova.
13 Ako mu i razum klone, budi blag s njime
i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi.
14 Jer, ne zaboravlja se milost prema ocu,
već se uračunava u oprost grijeha.
15 U danima tvoje nevolje
Gospod će te se sjetiti:
kao što se led topi na suncu,
tako će se iskopnjeti tvoji grijesi.
16 Od hulitelja nije bolji tko prezire oca,
i Gospod proklinje onoga tko vrijeđa majku.
17

Poniznost

Sine moj, budi krotak u poslu svojem,
i bit ćeš voljeniji nego onaj koji darove dijeli.
18 Što si veći, to se većma ponizi,
da nađeš milost u Gospoda.
19 Jer veliko je milosrđe Božje
i poniznima otkriva tajnu svoju.
20 Iako je velika moć Gospoda,
on prima počast poniznih.
21 Ne idi za onim što ti je previsoko
i ne istražuj ono što je iznad tvojih snaga.
22 Trsi se duhom svojim oko onoga što ti je dano
i ne bavi se pojavama otajstvenim.
23 Ne trudi se oko onog što je iznad tvoje snage,
jer i ono čemu su te učili već je pregolemo za um ljudski.
24 Mnoge već zavede njihova umišljenost,
i opaka uobraženost iskrivi im misli.
26

Oholost

Tvrdokorno srce u zlu završava,
i tko pogibelj ljubi, u njoj i propada.
27 Tvrdokorno srce oteščalo je od nevolja,
i grešnik gomila grijeh na grijeh.
28 Nema lijeka bolesti oholnika,
jer se opačina u njem ukorijenila.
29 Srce razborita čovjeka razmišlja o izrekama,
i pažljivo uho san je mudracu.
30

Milosrđe prema siromasima

Kao što voda gasi uzbuktali oganj,
tako i milosrđe čisti od grijeha.
31 Tko dobročinstva uzvraća, misli na budućnost,
i u času svojeg pada naći će potporu.