1

Smrt

O smrti, kako je gorka pomisao na te
čovjeku koji živi sretno i usred dobara svojih,
čovjeku koji živi spokojno i u svemu napreduje
i još ima snage uživati raskoš!

2 O smrti, odluka je tvoja dobrodošla
čovjeku ubogu i bez snage,
istrošenu starcu, izmorenu brigama,
nevjeričnu i na kraju strpljivosti.
3 Ne boj se zakona smrti,
sjeti se onih prije tebe
i onih što će poslije doći.
4 To je presuda Gospodnja svemu živom –
i čemu se opirati volji Svevišnjega?
Živio ti deset, stotinu ili tisuću godina,
u podzemlju ti neće predbacivati dužinu života.
5

Kob opakih

Opake su hulje sinovi grešnika
i oni koji zalaze u nastambe bezbožničke.
6 Baština djece grešničke na propast je osuđena,
potomstvo njihovo predmet je vječna ukora.
7 Bezbožna oca proklinju vlastita djeca,
jer su zbog njega u sramoti.
8 Teško vama, bezbožnici,
koji zapostavljate zakon Boga svevišnjega.
9 Ako ste se rodili, za prokletstvo se rodiste,
a kad umrete, prokletstvo ćete baštiniti.
10 Sve što je od zemlje u zemlju se vraća,
tako i bezbožnici iz prokletstva u propast.
11 Ljudi žale za svojim mrtvima,
ali će opako ime grešnika nestati.

12 Brini se za ime, jer ti ono ostaje dulje
nego tisuće velikih zlatnih zaloga.
13 Sretan život traje stanovit broj dana,
ali časno ime ostaje zauvijek.
14

Osjećaj stida

Držite, djeco, pouke moje u miru.
Skrivena mudrost i blago nevidljivo,
kakva je korist od obojega?
15 Bolji je čovjek koji krije ludost svoju
negoli koji krije mudrost svoju.
16 Stidite se prema onome što vam govorim,
jer nije dobro svakom stidu podlijegati
niti svi jednako cijene sve.
17 Pred ocem i majkom stidi se bludnosti
i laži pred poglavarom i moćnikom,
18 zločina pred sucem i knezom,
bezakonja pred općinom i narodom,
19 nepravde pred drugom i prijateljem,
krađe pred susjedstvom u kojem živiš.
20 Pred istinom Božjom i zavjetom
stidi se naslanjati lakte na stol,
21 prezirno primati i darivati
i ne odgovarati onima koji te pozdravljaju;
22 stidi se piljiti u tuđu ženu
i okrenuti leđa rođaku,
23 prisvojiti tuđi dio ili dar,
udvarati se udanoj ženi,
24 biti prisan sa sluškinjom njezinom:
ne prilazi njezinoj postelji!
25 Stidi se riječi pogrde pred prijateljima svojim
i nemoj kuditi nakon darivanja,
26 ponavljati i širiti glasine i izdavati tajne.
27 Tad ćeš biti istinski stidljiv
i naći ćeš milost u očima sviju ljudi.