1

Zator bezbožnika

Ne želi mnoštva nevrijedne djece i ne raduj se bezbožnim sinovima.
2 Ma koliko ih bilo, ne veseli se njima
ako nema u njih straha Gospodnjeg.
3 Ne računaj na njihov dug život
i ne pouzdaj se u njihovu sudbinu,
jer više vrijedi jedan nego tisuću
i umrijeti bez djece bolje je nego imati potomke bezbožnike.
4 Jer jedan razborit čovjek napuči grad,
a rod zlikovaca razori ga.
5 Mnogo je sličnoga vidjelo oko moje,
a još više slušalo uho moje.
6 U zboru grešničkom zapalio se oganj
i u puku buntovnom raspalio se gnjev.
7 Bog nije oprostio divovima u staro doba
kad se pobuniše pouzdavši se u svoju moć.
8 Nije poštedio sugrađana Lotovih:
njih se gnušao zbog oholosti njihove.
9 Nije poštedio ni puka prokletoga:
oni bijahu iskorijenjeni zbog grijeha svojih.
10 Ni šest stotina tisuća pješaka,
koji propadoše zbog tvrdoće srca svojeg.
11 Pa kad bi postojao i samo jedan tvrdoglavac,
bilo bi čudo ako bi ostao bez kazne,
jer i milosrđe i gnjev pripadaju Gospodu,
koji može u svojoj moći oprostiti i srdžbu iskaliti.
12 Kao što mu je milosrđe veliko,
tako mu je velika i strogost;
on ljudima sudi po djelima njihovim.
13 Bez kazne mu ne može uteći grešnik s plijenom,
niti je uzalud strpljivost pobožnika.
14 Širok je put njegove milosti,
ali svatko dobiva prema djelima svojim.
17

Neminovnost odmazde

Ne reci: »Sakrit ću se od Boga;
tko će misliti na mene gore u visini?
Među tolikim mnoštvom neće me prepoznati;
što sam ja u neizmjernom stvaranju?«
18 Gle: nebo i nebesa nad nebesima,
bezdan i zemlja zadrhte kad ih Gospod pohodi.
19 Gorski vrhunci i temelji zemaljski
istodobno se tresu kad na njih pogleda.
20 Ali na sve to tko će misliti?
I tko da shvati putove njegove?
21 Ima i oluja koje nitko ne vidi,
skrivena je većina njegovih djela.
22 »Pravedna djela tko će objaviti?
I tko ih očekuje? Jer ugovor je daleko.«
23 Tako misli čovjek kratke pameti,
bez razbora, omamljen svojim tlapnjama.
24

Čovjek u stvaranju

Slušaj, sine moj, i steći ćeš spoznaju;
upravi svoje srce riječima mojim.
25 Odmjereno ću ti objasniti stegu
i pomno izložiti znanje.
26 Bog u početku stvori djela svoja
i dodijeli nakon stvaranja svakomu mjesto.
27 Uredio je djela svoja za sva vremena,
od njihovih početaka do njihove daleke budućnosti:
niti gladuju, niti se trude,
niti ikad napuštaju svoje dužnosti.
28 Nijedno od njih svoga bližnjega ne tlači
i nikad ne krši njegove zapovijedi.
29 A poslije Gospod pogleda na zemlju
i napuni je svojim dobrima.
30 Pokri joj površje svakojakim životinjama
i sve se opet vraća njoj.