1

2. U POVIJESTI

Pohvala predaka

Opjevajmo slavne muževe, pretke naše po njihovim pokoljenjima.
2 Mnogo je slave podijelio Višnji
i pokazao svoje veličanstvo od iskonskih dana.

3 Jedni vladahu kraljevstvima svojim
i bijahu poznati po svojoj snazi;
drugi bijahu mudri savjetnici
i izricahu riječi proročanske.
4 Savjetom svojim upravljahu ljudima,
razumijevanjem narodne mudrosti,
i mudrim napucima svojeg nauka.
5 Neki skladahu napjeve
i pisahu pjesme;
6 drugi bijahu bogati i moćni
živeći mirno u domovima svojim.
7 Svi se oni proslaviše u svom vremenu
i bijahu slava svojeg doba.

8 Neki od njih ostaviše ime za sobom
te se o njima još hvale pjevaju.
9 A drugima opet nema spomena,
iščezoše kao da nikad nisu niti postojali;
sada su kao da ih nikad nije bilo,
tako i djeca njihova za njima.

10 Ali ovi bijahu ljudi pobožni
čija se dobra djela ne zaboravljaju;
11 u potomcima njihovim ostade bogata baština
što je oni namriješe.
12 Djeca im se vjerno drže zavjetâ,
i potomstvo njihovo, zbog njih;
13 dovijeka njihova loza ostaje
i ne briše se dika njihova;
14 u miru počivaju tijela njihova
i ime živi za sva pokoljenja;
15 mudrost njihovu objavljuju puci
i slavu njihovu naviješta općina.
16

Henok

Henok se svidio Gospodu i bî prenesen,
uzor obraćenja za sva pokoljenja.
17

Noa

Noa bijaše savršen pravednik
i u vrijeme gnjeva postade obnovitelj;
po njemu je spašen ostatak na zemlji u doba potopa.
18 Vječni je savez utemeljen s njim
da više neće od potopa izginuti sve živo.
19

Abraham

Abraham, otac slavni mnoštva naroda,
nitko mu u slavi nikad nije bio ravan;
20 on je čuvao zapovijed Svevišnjega
i sklopio savez s njim;
on je taj savez učvrstio svojim tijelom
i u dan kušnje vjeran ostao.
21 Zato mu je Gospod zakletvom obećao
da će blagosloviti narode u potomstvu njegovu,
da će ga umnožiti kao prah zemaljski
i potomstvo mu uzvisiti kao zvijezde.
I dati im zemlju u baštinu,
od mora do mora,
od Rijeke do krajeva zemaljskih.
22

Izak i Jakov

I Izaku je tako, zbog oca njegova Abrahama,
zajamčio 23 blagoslov svih ljudi
i utemeljio je savez na glavi Jakovljevoj.
I utvrdio ga u svojim blagoslovima
i dao mu zemlju u baštinu:
podijelio je na dijelove
i razdijelio među dvanaest plemena.