1

Mojsije

Od njega je potekao čovjek čestit
koji je našao milost pred svima,
drag Bogu i ljudima,
Mojsije, blagoslovljena spomena!
2 Podijelio mu slavu kao i svetima
i učinio ga moćnim, na užas neprijateljima.
3 Na njegovu je riječ znamenja zaustavio
i ukrijepio ga pred licem kraljeva;
dao mu zapovijedi za narod njegov
i otkrio mu nešto od svoje slave.
4 Zbog njegove vjernosti i poniznosti posveti ga,
izabra ga jedinog između sviju ljudi;
5 dopusti mu da čuje glas njegov
i uvede ga u tamu;
dade mu zapovijedi licem u lice,
zakon života i spoznaje,
da Jakova uči Savezu
i Izraela naredbama njegovim.
6

Aron

Potom uzvisi Arona, sveca poput Mojsija,
brata njegova, iz plemena Levijeva.
7 Vječni savez sklopi s njim
i dade mu svećeništvo naroda.
Usreći ga odjećom ukrasnom,
obuče ga u odoru slave.
8 Odjenu ga najljepšom odjećom,
okruni ga znakovljem moći,
hlačama, haljom i oplećkom.
9 Obloži ga mogranjem
i brojnim zvončićima zlatnim uokolo,
da zveckaju pri koračanju njegovu,
da im se u svetištu čuje zvon
na opomenu sinovima naroda njegova.
10 I svetu odjeću od zlata,
grimiznu, svu izvezenu;
oplećak sudački, urim i tumim,
od upletena purpura, djelo vješta rukotvorca;
11 drago kamenje, urezano kao pečatnjaci
u zlatnu okovu, djelo draguljara,
kao opomenu s natpisom urezanim,
prema broju plemena Izraelovih.
12 I krunu zlatnu na kapi,
ukrašenu pečatom posvete,
ures vrhunski, djelo veličanstveno,
ukrase, očima u nasladu.
13 Nitko nikad sličnih nije vidio,
i nikada ih nije tuđinac oblačio,
nego samo sinovi njegovi
i odvjetci njegovi zauvijek.
14 Njegove žrtve potpuno se spaljuju,
trajno, dvaput svakog dana.
15 Njemu Mojsije dade svećeničku vlast
i svetim ga uljem pomaza,
i to mu bijaše vječni savez
i potomstvu njegovu sve dok nebesa traju,
da mu služi i bude svećenikom
i da blagoslivlja narod u ime Gospodnje.
16 Izabra ga između svih živih
da mu prinosi žrtvu i tamjan,
da mu pali miris ugodni za spomen
i da očišća sinove Izraelove.
17 Još mu svoje zapovijedi dade
i povjeri mu odredbe Zakona
da pouči Jakova naredbama njegovim,
da prosvijetli Izraela njegovim zakonom.

18 Ali se na njega razgnjeviše neprijatelji
i pozavidješe mu u pustinji,
ljudi Datanovi i Abiramovi,
Korah i njegovi u mržnji i gnjevu.
19 I vidje Gospod i rasrdi se
i uništi ih žarom svoje srdžbe.
Posla na njih čudesa
i sažeže ih plamenim ognjem.
20 I umnoži tako slavu Aronu
i dade mu baštinu njegovu,
odredi mu pretilinu prvinâ,
prije svega kruha u izobilju.
21 Tako se oni hrane žrtvama Gospodnjim,
koje Gospod pokloni njemu
i potomstvu njegovu.
22 Samo u zemlji on baštine nema,
nema svog dijela među narodom,
jer Gospod je njegov dio i baština.
23

Pinhas

I Pinhas, sin Eleazarov, treći je po slavi
zbog revnosti svoje u strahu Gospodnjem.
Jer kad se narod pobunio, postojan je bio
i plemenito smiona srca,
i tako je stekao oproštenje Izraelu.
24 Zato bî savez mira zapečaćen s njim,
da bude poglavar svetišta i naroda svoga
te njemu i potomstvu njegovu pripadne
dostojanstvo velikog svećeništva za sva vremena.

25 Učinio je savez i s Davidom,
sinom Jišaja, iz plemena Judina,
ali baština kraljevska od oca samo jednom sinu ostaje,
dok baština Aronova ostaje svemu potomstvu njegovu.
26 Zato neka vam sada Gospod mudrost u srce posadi
da narodu njegovu pravedno sudite,
da vrline predačke nikad ne nestanu
i da slava njihova prijeđe na potomke njihove.