1

DODACI

Himna zahvalnica

Slavit ću te, Gospodaru, Kralju, i hvalit ću te, Bože, Spasitelju moj.
Zahvaljujem imenu tvojem,
2 jer ti si bio zaštitnik i pomoćnik moj
i spasio si tijelo moje od propasti,
od zamke prijevarna jezika,
od usana što laži kuju
i pred onima što su okolo mene
bio si zaštitnik i pomoćnik moj.
3 Po velikom milosrđu i imenu svom
izbavio si me od ujeda onih koji bi me proždrli,
iz ruku onih koji mi o glavi rade,
od mnogih kušnja koje pretrpjeh,
4 od gušenja u vatri koja me okružila,
iz središta ognja koji nisam potpalio,
5 iz duboke utrobe podzemlja,
od nečista jezika i lažljive riječi,
6 od potvore nepravedna jezika pred kraljem.
Duša moja bijaše blizu smrti
i život moj na pragu podzemlja.
7 Okruživahu me sa svih strana
i nije bilo nikoga da mi pomogne;
pogledom sam pomoć ljudi tražio, ali uzalud.
8 Tad se sjetih milosrđa tvojeg, o Gospode,
i djela tvojih još od iskona,
kako izbavljaš one koji te strpljivo čekaju
i spašavaš ih iz ruku neprijateljskih.
9 Tad podigoh sa zemlje glas svoj
i zamolih spas od smrti,
10 zazvah Gospodina,
oca mojega Gospodina:
»Ne ostavi me u dan nevoljni,
u vrijeme moje nemoći protiv oholih. –
Slavit ću ime tvoje bez prestanka
i zahvalnu ti hvalu pjevati.«
11 I bî molba moja uslišana,
izbavio si me od propasti,
spasio me od vremena zloće.
12 I stoga ću te hvaliti i slaviti
i blagoslivljati ime Gospodnje.
13

Pjesma o traženju mudrosti

Kad još bijah mladić, prije svojih putovanja
molio sam otvoreno za mudrost u molitvama.
14 Pred vratima Svetišta za nju sam molio
i do posljednjeg ću dana tragati za njom.
15 Od njena cvata pa do sazrela grozda
radovalo joj se srce moje.
Noga je moja kročila pravim putem
i tražio sam mudrost od svoje mladosti.
16 Prignuvši malo uho, naučih je
i stekoh mnogu pouku.
17 Po njoj uznapredovah
i slavu ću dati onomu koji me podari mudrošću.
18 Jer odlučih u djelo je provesti,
žarko za dobrom tragah i neću se stidjeti.
19 Duša se moja za nju borila,
pomno sam se držao Zakona.
Pružao sam ruke prema nebu
i oplakivao što je ne poznam.
20 Usmjerih svoju dušu prema njoj
i nađoh je u čistoći.
Od početka joj posvetih svoje srce,
i neću nikad biti napušten.
21 I utroba mi uzdrhta od čežnje za njom,
i stoga stekoh valjano blago.
22 Za plaću mi je Gospod jezik podario:
njime ću ga slaviti.

23 Priđite k meni, vi nepoučeni,
u mojoj školi sjedite.
24 Zašto da u tom oskudijevate,
i da vam duše toliko žeđaju?
25 Otvorih svoja usta i rekoh:
»Kupujte je bez novaca,
26 podmetnite vrat svoj pod njen jaram
i neka vam duše prihvate pouku.
Tko je traži – blizu mu je,
i čovjek odan nalazi je.
27 Pogledajte očima svojim:
kako sam se malo trudio,
a mnogo spokoja stekao.
28 Kupujte pouku velikom svotom novca,
njome ćete steći mnogo zlata.
29 Nek’ se duša vaša raduje u milosrđu Gospodnjem,
i nikad se ne stidite hvaliti ga.
30 Učinite djelo svoje prije određena vremena:
u svoje vrijeme dat će vam on vašu plaću.«

Mudrost Isusa, sina Sirahova.