1

Druži se sa sebi jednakima

Tko smolu dira, ulijepi se, i tko se druži s oholicom,
postaje kao i on.
2 Ne diži ono što ti je preteško
i ne druži se s jačim i bogatijim od sebe.
Zašto staviti zajedno zemljani lonac s bakrenim?
Kad ga ovaj udari, onaj se razbije.
3 Bogataš počini zlo i još se razmeće;
siromahu se čini zlo, a on još za milost moli.
4 Ako si mu na korist, on će te iskoristiti;
a kad iznemogneš, ostavlja te.
5 Dok imaš štogod, živjet će s tobom
i oplijeniti te bez ikakve grižnje savjesti.
6 Ako mu trebaš, on ti laska;
smiješi ti se i daje ti nadu.
Govori ti lijepo i pita: »Što ti treba?«
I postidjet će te svojim svečanim objedima,
7 dok te ne oplijeni dva i tri puta
i na kraju te ismije.
Kad te poslije vidi, prezire te
i maše glavom nad tobom.

8 Čuvaj se da te ne zavedu,
da te ne ponizi ludost tvoja.
9 Pozove li te velikaš, suzdrži se,
i on će te još upornije pozivati.
10 Ne nameći se, da ne budeš odbačen,
a ne udaljuj se, da ne budeš zaboravljen.
11 Ne postupaj s njim kao s jednakim
i ne vjeruj njegovoj rječitosti,
jer te kuša riječima svojim
i, kao u šali, on te procjenjuje.

12 Nemilosrdan je čovjek preslobodan u riječima,
taj te neće poštedjeti ni udaraca ni okova.
13 Čuvaj se i budi pozoran,
jer hodiš sa svojom propašću.

15 Svako živo biće ljubi svoju vrstu
i svaki čovjek svojega bližnjeg.
16 Svaki stvor drži se svoga roda,
i čovjek se drži sebi sličnih.
17 Zar se družiti mogu vuk i janje?
Tako i grešnik s pobožnikom.
18 Može li biti mira između hijene i psa?
I mira između bogataša i siromaha?
19 Divlji su magarci plijen lavovima pustinjskim,
a siromasi bogatašima.
20 Odvratna je poniznost oholici
i ogavan je bogatašu siromah.
21 Kad bogataš posrne, podupru ga prijatelji,
a kad siromah posrne, prijatelji ga odbacuju.
22 Kad se bogataš spotakne, mnoge ga ruke dočekuju;
ako i gluposti govori, čestitaju mu.
Spotakne li se siromah, odmah ga ukore,
pa ako govori i razborito, ipak mu nema mjesta.
23 Kad govori bogataš, svi šute,
i uzdižu zatim njegov govor do oblaka;
govori li siromah, tad se pitaju: »Tko je ovaj?«
i ako posrne, još ga gurnu.
24 Dobro je bogatstvo, ako je bez grijeha,
a zlo je siromaštvo, kažu bezbožnici.
25 Srce mijenja lik čovjeku,
bilo na dobro bilo na zlo.
26 Vedro je lice znak vesela srca;
a mučan je posao smišljati izreke.