1

Različiti grijesi

Sine moj, ako si griješio, nemoj više;
a za prijašnje grijehe moli oproštenje.
2 Bježi od grijeha kao od zmije,
jer ako se primakneš, ujest će te.
Kao u lava zubi su njegovi:
ljudima život oduzimaju.

3 Svako je bezakonje kao dvosjekli mač
koji nanosi rane neizlječive.
4 Okrutnost i nasilje pustoše dvorce,
a tako se ruše i kuće oholica.
5 Molitva iz usta siromaha ide pravo u uši Božje
i presuda će brzo stići.

6 Tko mrzi ukor, ide stopama grešničkim,
a tko se boji Gospoda, obratit će se u srcu svojem.

7 Jezičavac se poznaje nadaleko,
ali uman čovjek predviđa njegov pad.

8 Tko sebi gradi kuću tuđim blagom,
kao da skuplja kamenje za vlastiti grob.

9 Zbor je bezakonički kao hrpa kučina:
završit će u ognju plamenom.

10 Put je grešnički dobro popločen,
ali se završava u ponoru podzemlja.
11

Mudrac i bezumnik

Tko čuva Zakon, gospodar je svojim strastima,
i savršenstvo straha Gospodnjeg mudrost je.
12 Ne stječe pouku tko nije nadaren,
ali gdjekad nadarenost umnaža gorčinu čovjekovu.
13 Spoznaja mudračeva prelijeva se kao poplava,
a savjet mu je kao vrelo živo.
14 Srce je bezumnikovo kao vrč razbijen
koji ne drži nikakve spoznaje.

15 Kad uman čovjek čuje mudru riječ,
pohvali je i drugu doda;
a čuje li je bezumnik, ruga joj se
i baca je iza svojih leđa.

16 Pripovijedanje je bezumnikovo kao teret na putu,
a milina je slušati razborita čovjeka.

17 Riječ se razumna čovjeka traži u zboru
i o riječima se njegovim razmišlja u srcu.
18 Kao kuća u ruševinama, takva je mudrost luđaka,
i znanje je nerazumnog kao besmislica.

19 Stega je bezumniku kao negve na nogama
i kao okovi na njegovoj desnici.

20 Luđak se smije punim grlom,
a uman se čovjek tiho osmjehne.

21 Stega je razumnu čovjeku kao ures zlatni
i kao narukvica njegovoj desnici.

22 Bezumnikova noga žuri se u kuću,
a iskusan čovjek stidljivo prilazi.
23 Bezumnik kroz vrata viri u kuću,
a odgojen čovjek čeka vani.
24 Znak je lošeg odgoja prisluškivati na vratima,
i razborit se čovjek toga srami.

25 Usne brbljavaca ponavljaju tuđe riječi,
a riječi mudrih pomno su odmjerene.

26 Luđacima je srce u ustima,
a mudracima su usta u srcu.

27 Kad bezbožnik proklinje neprijatelja,
onda proklinje samog sebe.

28 Klevetnik kalja samog sebe
i mrzak je u susjedstvu.