1

Ilija

I usta prorok Ilija kao oganj, riječ mu plamtjela kao buktinja.
2 On je na njih donio glad
i revnošću je svojom umanjio njihov broj.
3 Po riječi je Božjoj nebo zatvorio
i tri puta oganj s neba sveo.
4 Kako li si strašan bio, Ilija, u čudesima svojim!
I može li se itko dičiti koliko ti?
5 Podigao si mrtva od smrti
iz podzemlja po riječi Svevišnjeg.
6 Bacio si u propast kraljeve
i vukao odličnike s odra njihova.
7 Na Sinaju si čuo ukore
i sud osvetni na Horebu.
8 Pomazao si kraljeve osvetničke
i proroka sebi za nasljednika.
9 Podignut si bio u vihoru ognja,
u kolima s plamenim konjima.
10 Određen si u prijetnjama budućim
da umiriš srdžbu Božju prije no što ona provali,
da obratiš srca otačka sinovima
i da obnoviš plemena Jakovljeva.
11 Blago onomu koji će te vidjeti
i onima koji su usnuli u ljubavi,
jer i mi ćemo posjedovati život.
12

Elizej

Kad je vihor zastro Iliju,
napuni se duhom njegovim Elizej:
za života ga nijedan vladar ne mogaše pobijediti
i nitko ga ne mogaše podjarmiti.
13 Ništa mu ne bijaše teško,
i iz groba mu je tijelo prorokovalo.
14 Za života je čudesa činio,
a u smrti svojoj djela divotna.
15

Nevjernost i kazna

Ali se kraj svega toga narod nije pokajao
niti se ostavio grijeha svojih,
dok ne bî izagnan iz domaje
i rasijan po svim zemljama svijeta;
16 samo je nešto ljudi ostalo,
s vladarom iz kuće Davidove.
Neki su od njih pravo činili pred Gospodom,
a drugi opet gomilahu grijeh na grijeh.
17

Ezekija

Ezekija utvrdi grad svoj
i dovede vodu sred njega,
željezom prokopa pećine
i sagradi spremišta vodena.
18 Za vijeka se njegova diže Sanherib
i posla Rabsaka,
koji diže ruku na Sion
i u oholosti svojoj huljaše.
19 Tada su im drhtala srca i ruke
i podnosili su muke kao žene u trudovima;
20 ali prizvaše milostivog Boga
i podigoše ruke svoje prema njemu.
I Sveti je s neba brzo uslišio njihov glas
i spasio ih rukom Izaijinom,
21 razbio je logor asirski,
i njegov ih anđeo sve pobi.
22

Izaija

Jer je Ezekija činio što je Gospodu milo
i držao se putova Davida, oca svojeg,
kako mu je zapovjedio prorok Izaija,
velik i pouzdan u viđenju svojem.
23 U dane se njegove sunce povratilo,
on je kralju produžio život.
24 U silini duha vidio je stvari posljednje
i tješio je žalobne na Sionu.
25 Objavio je budućnost sve do kraja vremena
i najavio tajne stvari prije nego se dogodiše.