1

Rođenje Izaijina sina

Reče Jahve: »Uzmi veliku ploču i napiši na njoj ljudskim pismom: Maher Šalal Haš Baz – Brz grabež – hitar plijen.«
2 Potom uzeh vjerne svjedoke, svećenika Uriju i Zahariju, sina Berekjina.
3 Približih se proročici te ona zače i rodi sina. Jahve mi reče: »Nazovi ga Maher Šalal Haš Baz, 4 jer prije no što dijete počne tepati ‘tata’ i ‘mama’, nosit će se pred kralja asirskog sve bogatstvo Damaska i plijen Samarije.«
5

Šiloah i Eufrat

I opet mi reče Jahve:
6 »Jer narod ovaj odbacuje
mirne tekućice Šiloaha,
a dršće pred Rasonom
i pred sinom Remalijinim,
7 navest će Gospod na vas
vodu Eufrata, silnu i veliku
– kralja asirskog i svu slavu njegovu –
i ona će izići iz rukava svoga,
preliti se preko svih obala;
8 provalit će u Judeju, razlit’ se i poplaviti je,
popeti se do grla njezina;
i krila će svoja raširiti
preko cijele tvoje zemlje,
o Emanuele.«
9

Prijetnja zavojevačima

Udružite se samo, narodi, al’ bit ćete smrvljeni!
Poslušajte, vi kraljevi daleki,
pašite se, bit ćete smrvljeni,
pašite se, bit ćete smrvljeni!
10 Kujte naum – bit će uništen,
dogovarajte se samo, bit će uzalud,
jer s nama je Bog!
11

Jahve kamen spoticanja

Jer, ovako mi reče Jahve,
kad me rukom uhvatio
i opomenuo da ne idem putem
kojim narod ovaj ide:
12 »Ne zovite urotom
sve što narod ovaj urotom zove;
ne bojte se čega se on boji
i nemajte straha.
13 Jahve nad vojskama –
on jedini nek’ vam svet bude;
jedino se njega bojte,
strah od njega nek’ vas prožme.
14 On će vam biti zamka i kamen spoticanja
i stijena posrtanja
za obje kuće Izraelove,
zamka i mreža svim Jeruzalemcima.
15 Mnogi će od njih posrnuti, pasti, razbiti se,
zaplesti se, uhvatiti.«
16

Izaijina besjeda učenicima

Pohrani ovo svjedočanstvo,
zapečati ovu objavu
među učenicima svojim:
17 Čekat ću Jahvu
koji je lice svoje sakrio
od doma Jakovljeva –
u njega ja se uzdam.
18 Evo, ja i djeca koju mi Jahve dade
Izraelu smo znak i znamenje
od Jahve nad vojskama
što prebiva na gori sionskoj.
19 Reknu li vam: »Duhove pitajte
i vrače koji šapću i mrmljaju« –
dakako, narod mora pitati svoje »bogove«
i za žive u mrtvih se raspitivati! –
20 Uza Zakon! Uza svjedočanstvo!
Tko ne rekne tako, zoru neće dočekati.
21

Hod u noći

Lutat će zemljom potlačen i gladan,
izgladnjela bijes će ga spopasti,
proklinjat će svoga kralja i svog Boga.
Okrene l’ se k nebu, 22 pogleda l’ po zemlji,
gle, svuda samo mrak i strava,
svuda tmina tjeskobna.
Ali će se tama raspršiti,
23 jer više neće biti mraka gdje je sad tjeskoba.
24

Bogojavljenje

U prvo vrijeme on obescijeni
zemlju Zebulunovu i zemlju Naftalijevu,
al’ u vrijeme posljednje
on će proslaviti Put uz more,
s one strane Jordana –
Galileju pogansku.