1

5. PJESME O SAMARIJI I JUDEJI

Opomena Samariji

Teško gizdavu vijencu pijanica Efrajimovih,
uvelu cvijetu blistava mu nakita –
onima što uvrh plodnog dola
leže vinom opijeni!
2 Evo, od Gospoda jaki i moćni,
kao pljusak s tučom,
kao vihor razorni,
prolom oblaka i povodanj,
i svom ih snagom na zemlju baca.
3 Bit će izgažen nogama
gizdav vijenac pijanica Efrajimovih
4 i uveo cvijet blistava mu nakita
uvrh plodnih dolina;
bit će kao rana smokva prije ljeta:
čim je tko spazi, odmah je ubere.
5 U onaj dan Jahve nad vojskama
postat će kruna slave
i sjajan vijenac
ostatku svoga naroda –
6 duh pravde onome
koji sjedi na stolici sudačkoj
i srčanost onome
koji odbija napad na vrata.
7

Protiv svećenikâ i lažnih proroka

Oni posrću od vina,
teturaju od žestoka pića:
svećenici i proroci
od žestoka pića posrću;
omami ih vino;
teturaju od žestoka pića,
posrću u viđenjima,
ljuljaju se sudeći.
8 Svi su stolovi puni gnusnih bljuvotina,
nigdje čista mjesta nema!
9 »Koga on to uči mudrosti,
koga on upućuje u objavu?
Zar djecu odviknutu od mlijeka
odbijenu od prsâ?

10 Sav la-sav, sav la-sav,
kav la-kav, kav la-kav,
zeer šam, zeer šam.«
11 Da, mucavim usnama
i na stranom jeziku
govorit će se ovom narodu.
12 On im reče: »Evo počinka,
dajte umornom da otpočine!
Evo odmora!«
Ali ne htjedoše poslušati.
13 Zato će im Jahve ovako govoriti:
»Sav la-sav, sav la-sav,
kav la-kav, kav la-kav,
zeer šam, zeer šam«,
da hodeći padnu nauznak,
da se razbiju, zapletu i uhvate.
14

Protiv zlih savjetnika

Stoga čujte riječ Jahvinu,
vi podsmjevači,
vi što vladate narodom ovim
koji je u Jeruzalemu.
15 Vi velite: »Sklopismo savez sa smrću
i s podzemljem učinismo sporazum.
Kad prođe bič razorni,
ne, neće nas dohvatiti,
jer od laži načinismo sebi sklonište
i od obmane skrovište.«
16

Proroštvo

Stog ovako govori Jahve Gospod:
»Evo, postavljam na Sion
kamen odabrani,
dragocjen kamen ugaoni, temeljac.
Onaj koji u nj vjeruje, neće propasti.
17 I uzet ću pravo za mjeru,
a pravdu za tezulju.«

Nastavak protiv zlih savjetnika

I tuča će vam zastrti sklonište od laži,
a voda otplaviti skrovište;
18 propast će savez vaš sa smrću,
vaš sporazum s podzemljem održat’ se neće.
Kada bič razorni prođe,
satrt će vas;
19 kad god prođe,
dohvatit će vas;
prolazit će svako jutro,
danju i noću.
Samo će vas strah
uputit’ u objavu.

20 Prekratka će bit’ postelja da se čovjek pruži,
preuzak pokrivač da se umota.
21 Da, kao na gori Perasimu,
Jahve će ustati,
kao u dolini gibeonskoj,
on će se razjariti,
da izvrši djelo svoje,
djelo čudnovato,
da ispuni naum svoj,
naum tajnoviti.

22 Podsmijevanja se okanite,
da vas jače okovi ne stegnu;
jer čuh da je od Gospoda,
Jahve nad vojskama,
zemlji ovoj dosuđeno uništenje.
23

Prispodoba s oračem

Poslušajte i čujte glas moj,
prisluhnite pomno moju besjedu.
24 Ore li orač svakog dana,
brâzdî , brànâ njivu svoju?

25 A kad joj poravna površinu,
ne sije li grahor, ne sipa li kumin?
Pšenicu gdje treba, proso i ječam,
i napokon raž po rubovima?
26 Bog ga njegov upućuje,
on ga uči djelu pravom.
27 Ne mlati se grahor cijepom,
nećeš točkom po kuminu,
već se grahor štapom mlati,
a kumin se prutom lupa.
28 A da li se žito tare?
Ne, nećeš ga dovijeka mlatiti:
po njem ćeš pognat’ kolski točak i konje,
ali ga zdrobiti nećeš.
29 I to dolazi od Jahve nad vojskama,
savjetom divnog,
mudrošću velikog.