1

Babilonsko poslanstvo

U to vrijeme posla babilonski kralj Merodak Baladan, sin Baladanov, pisma s darom Ezekiji, jer bijaše čuo da se razbolio i ozdravio.
2 Ezekija se obradova tome i pokaza poslanicima svoju riznicu – srebro, zlato, miomirise i mirisavo ulje – svoju oružànu i sve što je bilo u skladištima. Nije bilo ničega u njegovu dvoru i u svemu njegovu gospodarstvu što im Ezekija nije pokazao.
3 Tada prorok Izaija dođe kralju Ezekiji i upita ga: »Što su rekli ti ljudi i odakle su došli k tebi?« Ezekija odgovori: »Došli su iz daleke zemlje, iz Babilona.« 4 Izaija upita dalje: »Što su vidjeli u tvojem dvoru?« Ezekija odgovori: »Vidjeli su sve što je u mojem dvoru; nema u mojim skladištima ničega što im nisam pokazao.«
5 Tad Izaija reče Ezekiji: »Čuj riječ Jahve nad vojskama: 6 ‘Evo dolaze dani kada će sve što je u tvojem dvoru, sve što su tvoji oci nakupili do danas, biti odneseno u Babilon. Ništa neće ostati’, kaže Jahve. 7 ‘A od sinova koji poteku od tebe, koji ti se rode, neke će uzeti da budu uškopljeni dvorani babilonskoga kralja.’« 8 Ezekija odgovori Izaiji: »Povoljna je riječ koju ti je Jahve objavio.« A mislio je: »Bit će barem mira i sigurnosti za moga života.«