1

Dolazak pravednoga kralja

Isklijat će mladica iz panja Jišajeva,
izdanak će izbit’ iz njegova korijena.
2 Na njemu će duh Jahvin počivat’,
duh mudrosti i umnosti,
duh savjeta i jakosti,
duh znanja i straha Gospodnjeg.
3 Prodahnut će ga strah Gospodnji:
neće suditi po viđenju,
presuđivati po čuvenju,
4 već po pravdi će sudit’ ubogima
i sud prav izricat’ bijednima na zemlji.
Šibom riječi svoje ošinut će silnika,
a dahom iz usta ubit’ bezbožnika.
5 On će pravdom opasati bedra,
a vjernošću bokove.

6 Vuk će prebivati s jagnjetom,
ris ležati s kozlićem,
tele i lavić zajedno će pásti,
a djetešce njih će vodit’.
7 Krava i medvjedica zajedno će pásti,
a mladunčad njihova skupa će ležati,
lav će jesti slamu k’o govedo.
8 Nad rupom gujinom igrat će se dojenče,
sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje.
9 Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti
na svoj svetoj gori mojoj:
zemlja će se ispuniti spoznajom Jahvinom
kao što se vodom pune mora.
10

Povratak izgnanika

U dan onaj: Jišajev izdanak,
dignut kao stijeg narodima,
puci će željno tražiti.
I prebivalište njegovo bit će slavno.
11 U dan onaj: Jahve će drugi put ruku pružiti
da otkupi ostatak svoga naroda,
one što ostanu iz Asira i iz Egipta,
iz Patrosa, Kuša i Elama,
iz Šineara, Hamata i s morskih otoka.
12 Podignut će stijeg narodima,
sabrat će Izraelu prognanike
i skupiti Judi raspršene
sa sva četiri kraja zemlje.
13 Ljubomor će nestat’ Efrajimov,
bit će istrijebljeni dušmani Judini;
Efrajim neće više zavidjeti Judi,
a Juda neće biti neprijatelj Efrajimu.
14 Filistejcima na zapadu za vrat će sjesti,
zajedno će plijeniti sinove Istoka;
ruku će svoju pružit’ na Edom i Moab,
bit će im pokorni sinovi Amonovi.
15 Jahve će isušit’ zaljev mora egipatskog,
zamahnut će rukom protiv Eufrata;
snagom daha razbit će ga na sedam potoka
da se u obući može prelaziti:
16 i bit će cesta ostatku njegova naroda,
koji preživio bude iz Asira,
kao što bijaše Izraelcima
kad iziđoše iz zemlje egipatske.