1

O Tiru i Sidonu

Proroštvo o Tiru. Kukajte, lađe taršiške,
jer vaša je tvrđa razorena!
Javljeno im je
dok se iz kitimske vraćahu zemlje.
2 Umuknite, stanovnici primorja,
trgovci sidonski,
kojih su glasnici brodili morem
po vodi velikoj.
3 Sjetva Nila, žetva Rijeke,
bijaše njegovo bogatstvo.
On bijaše sajmište narodima.
4 Stidi se, Sidone, jer more govori:
»Ne hvataju me trudovi niti rađam,
ne odgajam momaka
nit’ podižem djevojaka.«

5 Uzdrhtat će Egipćani
kad o Tiru vijest čuju.
6 Otplovite u Taršiš, kukajte,
stanovnici primorja.

7 Je li to vaš grad veseli
što postoji od davnih davnina
i noge ga daleko nosile
da se ondje naseli?
8 Tko li je to odlučio
protiv Tira okrunjenog,
kojeg trgovci bijahu knezovi
a prekupci odličnici zemlje?
9 Jahve nad vojskama odluči tako
da osramoti ponosnu slavu,
da ponizi sve odličnike zemlje.
10 Obrađuj zemlju, kćeri taršiška,
tvoje luke više nema!
11 Ruku svoju Gospod diže na more
i kraljevstvima zadrma.
Zapovjedi Jahve da se razore
tvrđave kanaanske.

12 Rekao je: »Nećeš više klikovati,
okaljana djevice, kćeri sidonska!«
Ustani i idi u Kitim;
ni ondje nećeš imati mira.
13 Evo zemlje kitimske ...
podižu se kule opsadne,
razaraju utvrde,
sve je ruševina.
14 Kukajte, brodovi taršiški,
razorena je vaša tvrđava!
15

Tir u ropstvu

Dogodit će se, u onaj dan, da će Tir biti zaboravljen sedamdeset godina, kao dani jednoga kralja. A poslije sedamdeset godina Tiru će biti kao bludnici iz pjesme:
16 »Uzmi citaru i skići se gradom,
bludnice zaboravljena!
Sviraj lijepo, pjevaj mnogo,
da te se spomenu!«
17 Poslije sedamdeset godina pohodit će Jahve Tir. I grad će opet dobivati svoju plaću bludničku. Podavat će se bludu sa svim kraljevstvima svijeta na licu zemlje. 18 Ali će njegova dobit i plaća biti posvećena Jahvi; neće se zgrtati ni čuvati, nego će njegova dobit biti za one koji prebivaju pred Jahvom da imaju hrane do sita i doličnu odjeću.