1

Prva opomena Ahazu

U dane judejskoga kralja Ahaza, sina Jotamova, sina Uzijina, aramski kralj Rason i izraelski kralj Pekah, sin Remalijin, zavojštiše na Jeruzalem, ali ga ne mogoše zauzeti.
2 Tada dojaviše domu Davidovu: »Aramci se utaborili u Efrajimu.« Na tu vijest uzdrhta srce kraljevo i srce svega naroda, kao što u šumi drveće ustrepti od vjetra. 3 I Jahve reče Izaiji: »Iziđi pred Ahaza, ti i sin tvoj Šear Jašub, do nakraj vodovoda gornjeg ribnjaka na putu u Valjarevo polje. 4 Reci mu: ‘Pazi, smiri se, ne boj se,
i nek’ ti ne premire srce
od ovih dvaju ugaraka zadimljenih,
od raspaljenog bijesa Rasona aramskog
i sina Remalijina,
5 jer Aram, Efrajim i sin Remalijin
smisliše tvoju propast.’
6 Pođimo, rekoše, na Judeju,
uplašimo je i osvojimo
da u njoj zakraljimo sina Tabelova.
7 Ovako govori Jahve Gospod:
‘To se neće zbiti: toga biti neće!
8 <8a>Damask je glava Aramcima,
a Damasku je glava Rason;
9 <9a>Samarija je glava Efrajimcima,
a Samariji glava je Remalija.
<8b>Još šezdeset i pet godina,
i Efrajim, razoren, neće više biti narod.
<9b>Ako se na me ne oslonite,
održat’ se nećete!’«
10

Druga opomena Ahazu –
Znak Emanuela

Jahve opet progovori Ahazu i reče mu:
11 »Zaišti od Jahve, Boga svoga, jedan znak za sebe iz dubine podzemlja ili gore iz visina.« 12 Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Jahvu.«
13 Tada reče Izaija: »Čujte, dome Davidov!
Zar vam je malo dodijavati ljudima,
pa i Bogu mom dodijavate!
14 Zato, sâm će vam Gospodin dati znak:
Evo, začet će djevica i roditi sina
i nadjenut će mu ime Emanuel!
15 Vrhnjem i medom on će se hraniti
dok ne nauči odbacivat’ zlo i birati dobro.
16 Jer prije nego dječak nauči
odbacivat’ zlo i birati dobro,
opustjet će zemlja,
zbog koje strepiš, od dvaju kraljeva.
17 Protiv tebe i protiv tvog naroda
i protiv kuće oca tvojega
dovest će Jahve dane kakvih ne bijaše
otkad se Efrajim odvoji od Jude – kralja asirskoga.
18 U dan onaj zazviždat će Jahve
muhama na ušću egipatskih rijeka
i pčelama u zemlji asirskoj
19 da dođu i popadaju
po strmim dolovima, po rasjelinama stijena,
po svim trnjacima i svim pojilištima.
20 U dan onaj Gospod će obrijati
britvom najmljenom s onu stranu Eufrata
– kraljem asirskim –
kosu s glave, dlake s nogu
i bradu s obraza.
21 U dan onaj svatko će hraniti
po kravu i dvije ovce
22 i od obilja mlijeka koje će mu dati
hranit će se vrhnjem;
vrhnjem i medom hranit će se
koji god u zemlji preostanu.
23 U dan onaj gdje god bijaše tisuću čokota,
vrijednih tisuću srebrnika,
izrast će drač i trnje.
24 Onamo će polaziti sa strijelom i lukom,
jer sva će zemlja u drač i trnje zarasti.
25 A po svim gorama gdje se motikom kopalo
nitko više neće ići,
strašeći se trnja i drača:
onuda će goveda pasti i gaziti ovce.«