1

O Jeruzalemu

Teško Arielu! Arielu, gradu što ga opkoli David!
Nek’ se niže godina na godinu,
nek’ se izredaju blagdani,
2 pa ću pritisnuti Ariel
i nastat će jauk i lelek.
Za mene ćeš biti ariel,
3 opkolit ću te kao David,
rovovima okružiti,
suprot tebi nasipe ću dići.

4 Oboren govorit ćeš sa zemlje,
iz praha mucat’ riječju prigušenom,
glas će ti se iz zemlje dizat’ kao pokojnikov,
iz praha ćeš šaptati besjedu.
5 Kao sitna prašina bit će mnoštvo tvojih dušmana,
kao pljeva razvijana – rulja silnika:
i odjednom, u tren oka:
6 pohodit će te Jahve nad vojskama
grmljavinom, tutnjem, bukom velikom,
vihorom, olujom i plamenim ognjem što proždire.
7 Bit će k’o san, utvara noćna:
mnoštvo svih naroda
što vojuje s Arielom
i svih onih koji zavojštiše na nj
i na utvrde njegove
i koji ga odasvud pritijesniše.
8 Bit će kao kad gladan sanja da jede,
a probudi se prazna želuca;
i kao kad žedan sanja da pije,
pa se, iznemogao, suha grla probudi.
Tako će se dogoditi mnoštvu narodâ
koji vojuju protiv gore sionske.

9 Stanite, skamenite se od čuda,
oslijepite i obnevidite!
Pijani su, ali ne od vina,
posrću, ali ne od silna pića.

10 Jahve je izlio na vas
duh obamrlosti,
zatvorio je oči vaše – proroke,
zastro glave vaše – vidioce.
11

Tajna objave

Zato će vam svako viđenje biti kao riječi u zapečaćenoj knjizi: dade li se kome tko zna čitati govoreći: »De, čitaj to!« – on će odgovoriti: »Ne mogu jer je zapečaćena.«
12 A dade li se kome tko ne zna čitati govoreći: »Čitaj to!« – on će odvratiti: »Ne znam čitati.«
13

Prijetnja

Jahve reče: »Jer mi narod ovaj
samo ustima pristupa
i samo me usnama časti,
a srce mu je daleko od mene
i njegovo štovanje
naučena ljudska uredba,
14 zato ću, evo, i dalje
čudno postupati s ovim narodom –
čudno i prečudno:
i propast će mudrost njegovih mudraca,
pomračit se umnost njegovih umnika.«
15

Protiv zlih savjetnika

Teško onima koji se od Jahve kriju
da bi svoje sakrili namjere
i koji u mraku djeluju i zbore:
»Tko nas vidi i tko nas pozna?«

16 Kolike li naopakosti vaše!
Cijeni li se glina kao lončar,
pa da djelo rekne svome tvorcu:
»Nije me on načinio«?
Ili lonac da rekne lončaru:
»On ne razumije ništa«?
17 Neće li se naskoro Libanon
u voćnjak pretvoriti,
a voćnjak izroditi u šumu?
18 I čut će u onaj dan
gluhi riječi knjige;
oslobođene mraka i tmine,
oči će slijepih vidjeti.

19 A siromasi će se opet radovati u Jahvi,
najbjedniji će klicat’ Svecu Izraelovu,
20 jer neće više biti silnikâ,
nestat će podsmjevačâ,
istrijebit će se svi koji zlo snuju:
21 oni koji riječju druge okrivljuju,
oni koji na vratima sucu postavljaju zamku
i nizašto obaraju pravednika.

22 Zato ovako govori Jahve,
Bog kuće Jakovljeve,
koji otkupi Abrahama:
»Neće se odsad više stidjeti Jakov
i više mu neće lice blijedjeti,
23 jer kad vidi usred sebe djelo mojih ruku,
svetit će ime moje.«
Svetit će Sveca Jakovljeva,
bojat će se Boga Izraelova.
24 Zabludjeli duhom urazumit će se,
a oni što mrmljaju primit će pouku.