1

4. APOKALIPSA

Sud

Gle, Jahve razvaljuje zemlju, razara je, nakazi joj lice,
raspršuje stanovnike njene.
2 Svećenik će biti k’o i narod,
gospodar k’o i sluga,
gospodarica k’o i sluškinja,
prodavač k’o i kupac,
zajmodavac k’o i zajmoprimac,
vjerovnik k’o i dužnik.
3 Opustošena će biti zemlja,
opljačkana sasvim,
jer je Jahve odlučio.
4 Zemlja tuži, vene,
svijet gine, gasne,
nebo sa zemljom propada.
5 Oskvrnjena je zemlja
pod žiteljima svojim,
jer prestupiše Zakon, pogaziše odredbu,
Savez vječni razvrgoše.
6 Zato prokletstvo proždire zemlju,
okajavaju stanovnici njeni.
Zato su sažgani žitelji zemljini
i malo je ljudi preostalo.
7

Razoreni grad

Vino tuguje, loza vene,
uzdišu svi što bijahu srca vesela.
8 Prestalo je veselje uz bubnje,
zamrla je graja razigrana;
umukla je glazba citarâ.
9 Ne pije se više vino uz pjesmu,
ogrknu piće silovito.
10 Razoren je grad ništavila,
zatvoren ulaz svim kućama.
11 Jauk po ulicama zbog vina,
nesta svakog veselja,
radost je iz zemlje prognana.
12 Tek pustoš ostade u gradu,
u trijeske smrskana su vrata.
13 Jer tako se zbiva na zemlji,
među narodima,
kao kad se oberu masline
il’ paljetkuje grožđe nakon berbe.

14 Oni glas podižu, kliču od radosti;
uznose s mora veličajnost Jahvinu.
15 I na istoku ime Jahve slave oni,
na otocima mora ime Jahve, Boga Izraelova.
16 S kraja zemlje čujemo pjesme:
»Slava Pravedniku!«
Ali ja kažem: »Propadoh! Propadoh! Jao meni!
Vjerolomci se iznevjeriše,
nevjerom se, vjerolomci, iznevjeriše.«
17 Strava, jama, zamka
tebi, žitelju zemlje:
18 tko pred glasom strave uteče
u jamu će upasti;
tko se iz jame izvuče
zamka će ga uhvatit’.

Nastavak pjesme o sudu

Da, otvorit će se ustave u visini
i zatresti zemlji temelji.
19 Zemlja će se grozno razbiti,
zemlja će se strašno raspući,
zemlja će se silno uzdrmati,
20 zemlja će zateturati poput pijanca,
zanjihat se poput kolibe;
toliko će joj otežati bezakonje njeno
da će pasti i neće više ustati.
21 I dogodit će se u onaj dan:
Jahve će kazniti u visini vojsku nebesku,
a na zemlji sve kraljeve zemaljske;
22 bit će sakupljeni i zasužnjeni u jami,
zatvoreni u tamnicu
i nakon mnogih dana kažnjeni.
23 Pocrvenjet će mjesec,
postidjet se sunce,
jer će kraljevati Jahve nad vojskama
na gori Sionu i u Jeruzalemu
i slava će mu sjati pred starješinama.