1

Protiv radovanja u nevrijeme

Proroštvo o Dolini viđenja.
Što ti je da uzlaziš
sav na krovove,
2 grade pun vreve, grade bučni,
grade razigrani?
Pobijeni tvoji ne padoše od mača,
nit’ u boju poginuše mrtvi tvoji;
3 glavari svi ti zajedno pobjegoše,
u ropstvo padoše lûka ne napevši.
Zasužnjeni su svi tvoji knezovi,
zalud umakoše daleko.
4 Zato velim: »Ostavite me,
zaplakat ću gorko;
nemojte me tješiti
zbog uništenja naroda moga.«

5 Jer ovo je dan pometnje i rasula
od Jahve, Gospoda nad vojskama.
U Dolini viđenja zid se ruši,
vapaj za pomoć diže se u goru.
6 Elam tobolac uzima,
Aram konja jaše,
a Kir štit otkriva.
7 Krasne doline tvoje pune su bojnih kola,
konjanici stižu pred vrata.
8 Tako pada Judi zaštita.

Protiv vojnih priprema

U onaj dan svrnuo si pogled
na oružje u Šumskoj kući.
9 Vidjeste da u gradu Davidovu
ima mnogo pukotina.
Sabraste vodu
iz donjega ribnjaka.
10 Prebrojiste kuće jeruzalemske,
porušiste kuće da zid učvrstite.
11 Između dva zida načiniste spremište
za vodu iz starog ribnjaka.
Ali se ne obazreste na Tvorca,
nit’ vidjeste onog što davno sve smisli.

12 Gospod, Jahve nad vojskama,
pozivaše vas u dan onaj
da plačete i tugujete,
da obrijete glave i pripašete kostrijet.
13 A gle: radost i veselje,
ubijaju goveda i kolju ovce;
jedu meso i piju vino:
»Jedimo i pijmo, jer sutra nam je mrijeti.«
14 Ali Jahve nad vojskama objavi mi:
»Dok ne umrete,
grijeh taj neće vam se oprostiti«,
reče Jahve, Gospod nad vojskama.
15

Protiv Šibne

Ovako govori Jahve,
Gospod nad vojskama:
»Hajde, idi k onom dvorjaninu,
k Šibni, nadstojniku dvora,
16 koji kleše sebi grob na uzvisini
i u stijeni sebi prebivalište usijeca:
‘Što tu posjeduješ i koga tu imaš
da sebi klešeš grobnicu?’
17 Gle, Jahve će te baciti daleko
udarcem jednim jedinim,
snažno će te uhvatiti,
18 smotat će te u klupko,
kao loptu te baciti po zemlji širokoj!
Ondje ti ćeš umrijeti,
s kolima što ti bijahu na slavu,
ti, sramoto dvoru svoga gospodara!«
19

Druga besjeda protiv Šibne

»Lišit ću te tvoje službe,
otjerat te sa tvog mjesta;
20 i pozvat ću svoga slugu
Elijakima, sina Hilkijina.

21 Obući ću mu tvoju haljinu,
tvojim ću ga pojasom opasat’,
tvoju ću mu vlast predati u ruke
te će biti otac
žiteljima jeruzalemskim
i kući Judinoj.
22 Metnut ću mu na pleća
ključ od kuće Davidove:
kad otvori, nitko neće zatvoriti,
kad zatvori, nitko neće otvoriti.

23 Kao klin zabit ću ga
na tvrdu mjestu;
i postat će prijesto slave
domu oca svojega.«
24

Propast

»O njega će se vješati sva slava njegova doma očinskog, izdanci i potomstvo, sve malo posuđe, od zdjelica do ćupova.
25 U onaj dan« – riječ je Jahve nad vojskama – »izvući će se klin zabijen na tvrdu mjestu, slomit će se i pasti. I sav teret što je visio na njemu razbit će se, jer je Jahve govorio.«