1 Probudi se! Probudi se! Odjeni se snagom, Sione!
Odjeni se najsjajnijim haljinama,
Jeruzaleme, grade sveti,
jer više neće k tebi ulaziti
neobrezani i nečisti.
2 Otresi prah sa sebe, ustani,
izgnani Jeruzaleme!
Skini okov sa svog vrata,
izgnana kćeri sionska.«
3

Narod u sužanjstvu

Jest, ovako govori Jahve: »Bili ste prodani nizašto i bit ćete otkupljeni bez novaca.«
4 Jest, ovako govori Gospod Jahve: »Moj je narod sišao nekoć u Egipat da se ondje nastani kao stranac, potom ga Asirci nizašto potlačiše. 5 Ali sada, čemu sam ja ovdje« – riječ je Jahvina – »kad je moj narod bio bez razloga porobljen, a gospodari njegovi likuju« – riječ je Jahvina – »i bez prestanka se danomice ime moje huli? 6 Zato će narod moj poznati moje ime i shvatit će u onaj dan da sam ja koji govorim: ‘Evo me!’«
7

Buđenje Jahve i Jeruzalema

Kako su ljupke po gorama
noge glasonoše radosti
koji oglašava mir, nosi sreću,
i spasenje naviješta,
govoreć Sionu:
»Bog tvoj kraljuje!«
8 Čuj, stražari ti glas podižu,
zajedno svi kliču od radosti,
jer na svoje oči vide
gdje se na Sion vraća Jahve.

9 Radujte se, kličite,
razvaline jeruzalemske,
jer je Jahve utješio narod svoj
i otkupio Jeruzalem.

10 Ogolio je Jahve svetu svoju mišicu
pred očima svih naroda,
da svi krajevi zemaljski vide
spasenje Boga našega.

11 Odlazite, odlazite, iziđite odatle,
ne dotičite ništa nečisto!
Iziđite iz njegove sredine! Očistite se,
vi koji nosite posude Jahvine!

12 Jer nećete izići u hitnji,
niti ćete ići bježeći,
jer će vam prethodnica biti Jahve,
a zalaznica Bog Izraelov!
13

Četvrta pjesma o Sluzi Jahvinu

Gle, uspjet će sluga moj,
podignut će se, uzvisit’ i proslaviti!
14 Kao što se mnogi užasnuše vidjevši ga
– tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo
te obličjem više nije naličio na čovjeka –
15 tako će on mnoge zadiviti narode,
i kraljevi će pred njim usta stisnuti,
videć’ ono o čemu im nitko nije govorio,
shvaćajuć’ ono o čemu nikad čuli nisu: