1

Proroštvo o Kiru

Ovako govori Jahve o Kiru, pomazaniku svome:
»Primih ga za desnicu
da pred njim oborim narode
i raspašem bokove kraljevima,
da rastvorim pred njim vratnice,
da mu nijedna vrata ne budu zatvorena.
2 Ja ću hoditi pred tobom
da poravnam uzvisine,
da razbijem mjedene vratnice,
da slomim željezne prijevornice.
3 Dajem ti tajna blaga
i skrivena bogatstva,
da bi spoznao da sam ja Jahve
koji te zovem po imenu, Bog Izraelov.
4 Radi sluge svog Jakova
i Izraela, svog izabranika,
po imenu ja te pozvah,
imenovah te premda me znao nisi.
5 Ja sam Jahve i nema drugoga;
osim mene Boga nema.
Iako me ne poznaš, naoružah te:
6 nek’ se znade od istoka do zapada
da izvan mene sve je ništavilo.«

Proroštvo o spasenju

»Ja sam Jahve i nema drugoga;
7 ja tvorim svjetlost i stvaram tamu.
Ja stvaram sreću i dovodim nesreću,
ja, Jahve, činim sve to.

8 Rosite, nebesa, odozgo,
i oblaci, daždite pravednošću.
Neka se rastvori zemlja
da procvjeta spasenje,
da proklija izbavljenje!
Ja, Jahve, stvaram sve.«
9

Moć Jahvina

Jao onome tko raspravlja s tvorcem svojim,
a sud je među glinenim sudovima!
Kaže li glina lončaru: »Što radiš?«
ili djelo njegovo: »Kljast si!«
10 Jao onom koji kaže ocu: »Što si rodio?«
Ili ženi: »Što si na svijet dala?«

11 Ovako govori Jahve,
Svetac Izraelov, njegov tvorac:
»Zar je vaše da me o mojoj djeci pitate,
i da mi nad djelom ruku mojih zapovijedate?
12 Ja sam načinio zemlju
i čovjeka na njoj stvorio;
svojim sam rukama razapeo nebesa
i zapovijedam svim vojskama njihovim.
13 Ja sam ga podigao da pobijedi
i poravnao sam mu sve putove.
On će obnoviti moj Grad
i sužnje moje vratiti
bez otkupnine i naknade.«
Tako kaže Jahve nad vojskama.
14

Obraćenje narodâ

Ovako govori Jahve:
»Ratari Egipta i trgovci Kuša,
i Sebejci, ljudi rasta visoka,
prijeći će tebi i tvoji će biti;
za tobom će ići okovani,
tebi će se klanjati
i molit će ti se:
‘Jedino je kod tebe Bog, nema drugoga;
ništavni su bogovi.’«

15 Doista ti si Bog skriveni,
Bog Izraelov, Spasitelj.
16 Postidjet će se
i poniknut će svi zajedno,
otići će u ruglu
oni koji prave kipove.

17 A Jahve će vječnim spasenjem
spasit’ Izraela.
Nećete se postidjeti
i nećete poniknuti dovijeka.
18

Očitost Jahvina djela

Da, ovako govori Jahve,
nebesa Stvoritelj – on je Bog –
koji je oblikovao i sazdao zemlju,
koji ju je učvrstio
i nije je stvorio pustu,
već ju je uobličio za obitavanje:
»Ja sam Jahve i nema drugoga.
19 Nisam govorio u tajnosti,
u zakutku mračne zemlje.
Nisam rekao potomstvu Jakovljevu:
‘Tražite me u pustoši.’
Ja, Jahve, govorim pravo
i naviještam čestito.«
20

Jahve je sveopći Bog

»Saberite se i dođite,
pristupite zajedno,
svi preživjeli od naroda!
Neznalice puke oni su što nose kip izrađen od drveta
i mole boga koji ih spasit’ ne može.
21 Objavite, iznesite svoje dokaze,
svjetujte se zajedno:
tko je to od davnine navijestio
i od tada prorekao?
Nisam li ja, Jahve?
Nema drugoga boga do mene;
Boga pravednoga i Spasitelja
osim mene nema.

22 Obratite se k meni da se spasite,
svi krajevi zemlje,
jer ja sam Bog i nema drugoga!
23 Sobom se samim kunem,
iz mojih usta izlazi istina,
riječ neopoziva,
da će se preda mnom prignuti svako koljeno,
mnome će se svaki jezik zaklinjati
24 govoreći: ‘Jedino je u Jahvi
pobjeda i snaga!’«
K njemu će doći, postiđeni,
svi što na nj su bjesnjeli.
25 U Jahvi će pobijediti i proslavit’ se
sve potomstvo Izraelovo!