1

Pjesma zahvalnica

Reći ćeš u dan onaj: »Hvalim te, Jahve,
ràzgnjêvi se ti na mene,
ali se odvratio gnjev tvoj
i ti me utješi!
2 Evo, Bog je spasenje moje,
uzdam se, ne bojim se više,
jer je Jahve snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.«
3 I s radošću ćete crpsti vodu
iz izvorâ spasenja.
4 Reći ćete u dan onaj:
»Hvalite Jahvu,
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!
5 Pjevajte Jahvi, jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
6 Kličite i radujte se,
stanovnici Siona,
jer je velik među vama
Svetac Izraelov!«