1

Psalam

Ne, nije ruka Jahvina prekratka da spasi,
niti mu je uho otvrdlo da ne bi čuo,
2 nego su opačine vaše jaz otvorile
između vas i Boga vašega.
Vaši su grijesi lice njegovo zastrli,
i on vas više ne sluša.
3 Jer ruke su vaše u krvi ogrezle,
a vaši prsti u zločinima.
Usne vam izgovaraju laž,
a jezik podlost mrmlja.
4 Nitko s pravom tužbu ne podiže,
niti koga sude po istini.
U ništavilo se uzdaju, laž kazuju,
začinju zloću, a rađaju bezakonje.

5 Legu jaja gujina,
tkaju mrežu paukovu;
pojede li tko njihovo jaje, umire,
razbije li ga, iz njega ljutica izlazi.
6 Njihovim tkanjem nemoguće se odjenuti,
ne možeš se pokriti njihovom rukotvorinom.
Rukotvorine su njihove djela zločinačka,
rukama svojim čine nasilje.
7 Noge njihove u zlo hitaju
i brze su da krv nevinu proliju.
Misli su im misli zločinačke,
pustoš i propast na njinim su putima.
8 Put mira oni ne poznaju,
na stazama njihovim nema pravice.
Iskrivili su svoje putove,
tko njima kreće, mira ne poznaje.

9 Stog se právo od nas udaljilo,
zato pravda ne dopire do nas.
Nadasmo se svjetlosti, a ono tama;
i vidjelu, a ono u tmini hodimo.
10 Pipamo kao slijepci duž zida,
tapkamo kao bez očiju.
Spotičemo se u podne k’o u sumraku,
sasvim zdravi, kao da smo mrtvi.
11 Svi mumljamo kao medvjedi
i gučemo tužno kao golubovi.
Očekivasmo sud, a njega nema,
i spasenje – od nas je daleko.

12 Jer mnogo je naših opačina pred tobom
i grijesi naši protiv nas svjedoče.
Doista, prijestupi su naši pred nama,
mi znademo svoju krivicu;
13 pobunili smo se i zanijekali Jahvu,
odmetnuli se od Boga svojega,
govorili podlo, odmetnički,
mrmljali u srcu riječi lažljive.
14 Tako je potisnuto pravo,
i pravda mora stajati daleko.
Jer na trgu posrnu istina
i poštenju nema više pristupa.
15

Jahve na djelu

Vjernosti je ponestalo,
a tko izbjegava zlo, bude opljačkan.
Jahve vidje, i ne bî mu milo
što nema pravice.
16 Vidje da nema čovjeka,
začudi se što nema posrednika.
Tad mu pomože njegova mišica
i njegova ga pravda poduprije.
17 Pravednost je obukao k’o oklop,
stavio na glavu kacigu spasenja.
Osvetom se odjenuo k’o haljom,
ogrnu se revnošću kao plaštem.
18 Vratit će svakome po njegovim djelima:
gnjev svojim protivnicima, odmazdu dušmanima.

19 Sa zapada vidjet će ime Jahvino
i slavu njegovu s istoka sunčanog.
Jer doći će kao uska rijeka
koju goni dah Jahvin.
20 Ali doći će otkupitelj Sionu,
i onima od sinova Jakovljevih
koji se obrate od svog otpadništva,
riječ je Jahvina.
21

Proroštvo

»A ovo je moj savez s njima«, govori Jahve. »Duh moj koji je na tebi i riječi moje koje stavih u tvoja usta neće izići iz usta tvojih ni usta tvojega potomstva, ni iz usta potomstva tvojih potomaka, od sada pa dovijeka«, veli Jahve.