1

Post

Viči iz sveg grla, ne suspreži se! Glas svoj poput roga podigni.
Objavi mom narodu njegove zločine,
domu Jakovljevu grijehe njegove.

2 Dan za danom oni mene traže
i žele znati moje putove,
kao narod koji vrši pravdu
i ne zaboravlja pravo Boga svoga.
Od mene ištu pravedne sudove
i žude da im se Bog približi:
3 »Zašto postimo ako ti ne vidiš,
zašto se trapimo ako ti ne znaš?«
Gle, u dan kad postite poslove nalazite
i na posao gonite radnike svoje.
4 Gle, vi postite da se prepirete i svađate
i da pesnicom bijete siromahe.
Ne pòstite više kao danas,
i čut će vam se glas u visini!
5 Zar je meni takav post po volji
u dan kad se čovjek trapi?
Spuštati kao rogoz glavu k zemlji,
sterati poda se kostrijet i pepeo,
hoćeš li to zvati postom
i danom ugodnim Jahvi?

6 Ovo je post koji mi je po volji,
riječ je Jahve Gospoda:
Kidati okove nepravedne,
razvezivat’ spone jarmene,
puštati na slobodu potlačene,
slomiti sve jarmove;
7 podijeliti kruh svoj s gladnima,
uvesti pod krov svoj beskućnike,
odjenuti onog koga vidiš gola
i ne kriti se od onog tko je tvoje krvi.
8 Tad će sinut’ poput zore tvoja svjetlost,
i zdravlje će tvoje brzo procvasti.
Pred tobom će ići tvoja pravda,
a slava Jahvina bit će ti zalaznicom.
9 Vikneš li, Jahve će ti odgovorit’,
kad zavapiš, reći će: »Evo me!«
Ukloniš li iz svoje sredine jaram,
ispružen prst i besjedu bezbožnu,
10 dadeš li kruha gladnome,
nasitiš li potlačenog,
tvoja će svjetlost zasjati u tmini
i tama će tvoja kao podne postati,
11 Jahve će te vodit’ bez prestanka,
sitit će te u sušnim krajevima.
On će krijepit’ kosti tvoje
i bit ćeš kao vrt zaljeven,
kao studenac kojem voda nikad ne presuši.

12 I ti ćeš gradit’ na starim razvalinama,
dići ćeš temelje budućih koljena.
Zvat će te popravljačem pukotina
i obnoviteljem cesta do naselja.
13

O šabatu

Zadržiš li nogu da ne pogaziš subotu
i u sveti dan ne obavljaš poslove;
nazoveš li subotu milinom
a časnim dan Jahvi posvećen;
častiš li ga odustajuć’ od puta,
bavljenja poslom i pregovaranja –
14 tad ćeš u Jahvi svoju milinu naći,
i ja ću te provesti po zemaljskim visovima,
dat ću ti da uživaš u baštini oca tvog Jakova,
jer Jahvina su usta govorila.