1 I sedam će se žena jagmiti za jednoga čovjeka – u dan onaj:
»Svoj ćemo kruh jesti«, reći će,
»i u halje se svoje oblačiti,
daj nam samo da tvoje nosimo ime,
skini sa nas svu sramotu našu.«
2

Ostatak Jeruzalema

U onaj će dan izdanak Jahvin
biti na diku i na slavu,
a plod zemlje na ponos i ures
spašenima u Izraelu.
3 Koji ostanu na Sionu
i prežive u Jeruzalemu,
zvat će se »sveti«
i bit će upisani da u Jeruzalemu žive.
4

Buduća obnova

Kad Gospod spere
ljagu kćeri sionskih
i obriše s Jeruzalema krv prolivenu
dahom suda i dahom što spaljuje,
5 sazdat će Jahve nad svom gorom sionskom
i nad svima što ondje budu zborovali
oblak s dimom danju,
a noću sjaj ognja žarkoga.
Jer, vrh svega Slava će biti zaklon
6 i sjenica da zasjenjuje danju od pripeke,
štit i utočište od pljuska i oluje.