1

Proroštvo protiv Goga, kralja u Magogu

I dođe mi riječ Jahvina:
2 »Sine čovječji, okreni lice ka Gogu, u zemlji Magogu, velikom knezu Mešeka i Tubala, prorokuj protiv njega. 3 Reci: Ovako govori Jahve Gospod: ‘Evo me na te, Gože, veliki kneže Mešeka i Tubala! 4 Namamit ću te i metnut ću ti žvale u čeljusti, izvest ću tebe i svu tvoju vojsku – konje i konjanike, silno mnoštvo u potpunoj opremi – sve u oklopima i sa štitovima, sve vične maču.
5 S njima je i Perzija, Etiopija i Put – svi sa štitovima i pod kacigama; 6 zatim Gomer i sve čete njegove, Bet Togarma s krajnjega sjevera i sve čete njezine – silan narod s tobom! 7 Dobro se spremi ti i sve mnoštvo što se oko tebe skupilo i stani mu na čelo! 8 Poslije mnogo dana dobit ćeš zapovijed; poslije mnogo godina navalit ćeš na zemlju, izbavljenu od mača i skupljenu iz mojih naroda, na gore Izraelove, nekoć zadugo puste: otkako ih izvedoh iz narodâ, svi spokojno žive. 9 Dići ćeš se, doći kao nevrijeme, kao oblak što prekrije zemlju, ti i tvoje čete, a s vama sila naroda!’
10 Ovako govori Jahve Gospod: ‘U onaj će ti se dan misli rojiti u srcu i skovat ćeš zao naum. 11 Reći ćeš: ‘Hajde da se dignem na zemlju nebranjenu, da navalim na miran narod koji spokojno živi bez zidina i bez prijevornica i bez vrata: 12 pa da se plijena naplijenim i pljačke napljačkam – da ruku stavim na razvaline opet napučene i na narod iz narodâ sakupljen, koji se bavi stadima i imanjem i živi u središtu zemlje.’ 13 Šeba, Dedan i trgovci taršiški i svi njihovi lavići pitat će te: ‘Zar zato dolaziš plijeniti? I zar si radi pljačke toliku gomilu skupio da odneseš srebro i zlato, da otmeš stoku i imanje i da se plijena velikoga naplijeniš?’
14 Zato prorokuj, sine čovječji, i reci Gogu: Ovako govori Jahve Gospod: ‘U onaj dan kad narod moj izraelski bude spokojno živio, ti ćeš se podići! 15 Doći ćeš iz svoga sjedišta, s krajnjega sjevera, ti i s tobom mnogo naroda, sve samih konjanika, silno mnoštvo, golema vojska. 16 Navalit ćeš na Izraela, narod moj, kao oblak kad pokrije zemlju. U posljednje dane dovest ću te na svoju zemlju da me narodi upoznaju, kad na tebi, Gože, njima naočigled, pokažem svetost svoju.’
17 Ovako govori Jahve Gospod: ‘Nisi li ti onaj o kome sam govorio, u davne dane, preko slugu svojih, proroka Izraelovih, koji u ono vrijeme prorokovaše da ću te na njih dovesti? 18 U onaj dan kad Gog navali na zemlju Izraelovu’ – riječ je Jahve Gospoda – ‘gnjev će mi iz nosa planuti. 19 U ljubomori svojoj i u ognju jarosti svoje odlučih: U onaj dan bit će silan potres u zemlji Izraelovoj. 20 I trest će se poda mnom ribe morske i ptice nebeske, poljske zvijeri i gmazovi što gmižu po zemlji i svi ljudi što žive na njoj. Planine će se razvaliti, vrleti popadati i sve se zidine porušiti! 21 I po svim svojim gorama pozvat ću na njega mač’ – riječ je Jahve Gospoda – ‘s mačem će se brat na brata dići! 22 Sudit ću mu kugom i krvlju. I spustit ću silan pljusak, i kamenje tuče, oganj i sumpor na nj, na njegove čete i na mnogi narod koji bude s njime. 23 I uzveličat ću se, posvetiti i objaviti pred svim narodima, i znat će da sam ja Jahve.’