1

II. PROROČANSTVA PROTIV NAROD┬

Protiv Amonaca

I dođe mi riječ Jahvina:
2 »Sine čovječji, okreni lice k sinovima Amonovim te prorokuj protiv njih! 3 Reci sinovima Amonovim: Poslušajte riječ Jahve Gospoda! Ovako govori Jahve Gospod: ‘Zato što vi klicaste ‘ha, ha!’ nad mojim svetištem kad ono bijaše oskvrnuto, i nad zemljom Izraelovom kad ona bijaše opustošena, i nad domom Judinim kad odlažaše u izgnanstvo, 4 predat ću vas, evo, u posjed sinovima Istoka da usred vas razapnu svoje šatore, udare svoja prebivališta. Oni neka jedu tvoje plodove i piju mlijeko tvoje! 5 Od Rabe ću pašnjake za deve načiniti, a u zemlji Amonovih sinova torove ću za ovce podići. I znat ćete da sam ja Jahve!’
6 Jer ovako govori Jahve Gospod: ‘Zato što si pljeskao rukama i udarao nogama i svom se dušom radovao nad zemljom Izraelovom, 7 ja ću, evo, ruku na te podići i kao plijen te predati narodima! Istrijebit ću te iz narodâ, iskorijeniti iz zemalja! Zatrijet ću te! I znat ćeš da sam ja Jahve!’«
8

Protiv Moaba

»Ovako govori Jahve Gospod: ‘Zato što Moab i Seir govorahu: ‘Gle, dom je Judin poput svih naroda’,
9 otkrit ću, evo, obronke moapske, da s kraja na kraj ostane bez gradova što bijahu ukras zemlje: Bet Haješimot, Baal Meon i Kirjatajim. 10 Dat ću ih u posjed sinovima Istoka, neprijateljima Amonaca, da se sinovi Amonovi među narodima više ne spominju! 11 Tako ću izvršiti sud nad Moabom. I znat će da sam ja Jahve!’«
12

Protiv Edoma

»Ovako govori Jahve Gospod: ‘Zato što se Edom osveti domu Judinu i tom se osvetom teško ogriješi,
13 ovako govori Jahve Gospod: Podići ću ruku na Edom, istrijebit ću iz njega ljude i životinje! Pretvorit ću ga u pustinju: od Temana do Dedana svi će od mača izginuti. 14 Tako ću se osvetiti Edomu rukom svojega naroda izraelskog. Oni će postupiti s Edomom prema mojem gnjevu i mojoj srdžbi. I spoznat će moju osvetu!’ – riječ je Jahve Gospoda.«
15

Protiv Filistejaca

»Ovako govori Jahve Gospod: ‘Zato što Filistejci izvršiše odmazdu, krvavo se osvećujući s mržnjom u srcu, razarajući sve zbog svojeg neprijateljstva,
16 ovako govori Jahve Gospod: Evo, podižem ruku na Filistejce, istrijebit ću Kerećane, uništit ću sve što preostane na morskoj obali! 17 Tako ću im se strašno osvetiti kaznama jarosnim. I kad im se osvetim, znat će da sam ja Jahve.’«