1

Proroštvo protiv tirskoga kralja

I dođe mi riječ Jahvina:
2 »Sine čovječji, kaži knezu tirskome: Ovako govori Jahve Gospod:
‘Tvoje se srce uzoholi,
ti reče: ‘Ja sam bog!
Na božjem prijestolju sjedim
u srcu morskom.’
Iako čovjek, a ne Bog,
ti srce svoje izjednači s Božjim.
3 Bješe, eto, od Daniela mudriji,
nijedna ti tajna ne bje skrivena!
4 Mudrošću svojom i razborom
nateče bogatstva,
riznicu napuni srebrom i zlatom!
5 Mudar li bijaše trgovac,
bogatstvo svoje namnoži!
Al’ ti se s bogatstva srce uzoholi.’

6 Stog ovako govori Jahve Gospod:
‘Jer svoje srce s Božjim izjednači,
7 dovest ću, evo, na te tuđince
najnasilnije među narodima.
Isukat će mačeve na mudrost ti divnu,
i ljepotu će ti okaljati,
8 bacit će te u jamu
da umreš nasilnijom smrću
od onih što umiru na pučini morskoj!
9 Hoćeš li tada pred krvnikom reći:
‘Ja sam bog’?
Čovjek si, a ne bog,
u ruci svojih ubojica.
10 Umrijet ćeš smrću neobrezanih
od ruke tuđinske!
Jer ja, Jahve, rekoh to’ –
riječ je Jahve Gospoda.«
11

Pad tirskoga kralja

I dođe mi riječ Jahvina:
12 »Sine čovječji, zakukaj tužaljku nad tirskim kraljem. Reci mu: Ovako govori Jahve Gospod: ‘Gle, ti bješe uzor savršenstva,
pun mudrosti i čudesno lijep!
13 U Edenu, vrtu Božjem, ti življaše,
resio te dragulj svaki,
sard, topaz i dijamant,
krizolit, oniks i jaspis,
safir, smaragd i zlato.
Načinjeni bjehu bubnjevi i frule,
na dan ti rođenja bjehu pripravljeni.
14 Postavih te kao raskriljena keruba zaštitnika:
bio si na svetoj gori Božjoj,
hodio si posred ognjena kamenja.
15 Savršen bješe na putima svojim
od dana svojega rođenja
dok ti se u srcu ne zače opačina.
16 Obilno trgujući,
napuni se nasiljem i sagriješi.
Zato te zbacih s gore Božje,
istrgoh te, kerube zaštitniče,
iz ognjenoga kamenja.
17 Srce ti se uzoholi zbog ljepote tvoje,
mudrost svoju odnemari zbog svojega blaga!
Na zemlju te bacih
i predah te zemaljskim kraljevima
da te prezirno gledaju.
18 Mnoštvom svog bezakonja,
nepoštenim trgovanjem
oskvrnu svoja svetišta!
Pustih oganj posred tebe
da te proždre.
Pretvorih te na zemlji u pepeo
na oči onih što te motre.
19 Svi koji te poznaju među narodima
zgroziše se nad tobom!
Jer ti strašilo posta,
nestade zauvijek.’«
20

Protiv Sidona

I dođe mi riječ Jahvina:
21 »Sine čovječji, okreni lice k Sidonu, prorokuj protiv njega. 22 Reci: Ovako govori Jahve Gospod:
‘Evo me protiv tebe, Sidone,
proslavit ću se usred tebe!
I znat će se da sam ja Jahve
kada nad njim sud izvršim
i svetost svoju pokažem u njemu.
23 I poslat ću na nj kugu
i krv po ulicama njegovim;
i mrtvi će posred njega padati od mača,
koji ti odasvud prijeti,
znat će se tada da sam ja Jahve.’
24

Izrael oslobođen drugih naroda

‘I više neće biti domu Izraelovu
trna što ranjava
nit’ žaoke što razdire
među svima uokolo
koji ga preziru!
I znat će se da sam ja Jahve!’«
25 Ovako govori Jahve Gospod: »A kad skupim sav dom Izraelov između narodâ po kojima su razasuti, očitovat ću u njima svoju svetost pred očima narodâ. I nastanit će se u svojoj zemlji što je dadoh sluzi svome Jakovu. 26 I u njoj će živjeti u miru, gradit će domove i saditi vinograde. Živjet će u pouzdanju dok budem izvršivao svoj sud nad svima koji ih naokolo prezirahu. I znat će da sam ja Jahve, Bog njihov.«