1

Jahvin dan protiv Egipta

I dođe mi riječ Jahvina:
2 »Sine čovječji, prorokuj i reci: Ovako govori Jahve Gospod:
‘Kukajte: ‘Jao dana!’
3 Jer se bliži dan, bliži se dan Jahvin! Dan oblačan, vrijeme narodima određeno.
4 I mač će ući u Egipat, a strah će ophrvati Etiopiju kad mrtvi stanu padati po Egiptu i kad se razgrabi njegovo blago te kad mu temelje sve sruše. 5 Kuš, Put i Lud, sva Arabija i Libija, i sinovi zemlje Krete s njima od mača će izginuti!’
6 Ovako govori Jahve Gospod: ‘Past će koji podupiru Egipat i srozat će se ponos njegove moći. Od Migdola do Sevana sve će u njemu od mača pasti’ – riječ je Jahve Gospoda.
7 ‘On će biti pustoš među opustošenim zemljama, a njegovi gradovi ruševine među razrušenim gradovima. 8 I znat će da sam ja Jahve kad zapalim svoj oganj u Egiptu i zatrem sve pomagače njegove.
9 U onaj će dan glasnici od mene na lađama isploviti da zastraše bezbrižnu Etiopiju. I strah će je ophrvati u dan egipatski. Jer, evo, bliži se!’ 10 Ovako govori Jahve Gospod: ‘Uništit ću mnoštvo egipatsko rukom Nabukodonozora, kralja babilonskoga! 11 On i njegov narod s njime – najokrutniji među narodima – bit će dovedeni da zemlju zatru. I oni će isukati mač na Egipat i svu će mu zemlju truplima ispuniti. 12 A ja ću isušiti rijeke i zemlju predati u ruke silnicima, opustošit ću zemlju i što je u njoj – rukom tuđinaca. Ja, Jahve, rekoh!’
13 Ovako govori Jahve Gospod: ‘Razorit ću kumire i ništavila istrijebiti iz Memfisa, i neće više biti knezova u egipatskoj zemlji, a strah ću posijati u zemlji egipatskoj. 14 Opustošit ću Patros, zapaliti Soan, izvršiti sud na Tebi. 15 Iskalit ću gnjev nad Sinom, tvrđom egipatskom, istrijebit ću mnoštvo u Tebi. 16 Zapalit ću oganj pod Egiptom: Sin će uzdrhtati od strave, Teba će biti osvojena, a Memfis u tjeskobi dan za danom. 17 Mladići Heliopola i Pi-Beseta od mača će pasti. A oni će biti odvedeni u ropstvo! 18 Nad Tafnisom pomrčat će dan kad ondje slomim jaram egipatski i kad se dokonča ponos moći u njemu! Nad njim će se nadviti oblak, i njegove će kćeri biti odvedene u ropstvo! 19 Tako ću izvršiti sud nad Egiptom, i znat će da sam ja Jahve.’«
20 Godine jedanaeste, prvoga mjeseca, sedmoga dana, dođe mi riječ Jahvina: 21 »Sine čovječji, gle, slomih mišicu faraonu, kralju egipatskom! I evo, nisu je ni povili: nisu metnuli lijekove niti su je povojima obavili da je okrijepe kako bi se opet mogla prihvatiti mača. 22 Stoga ovako govori Jahve Gospod: ‘Evo me protiv faraona, kralja egipatskoga, da mu slomim obje ruke, i zdravu i slomljenu, i da mu mač izbijem iz ruke! 23 Razagnat ću Egipćane među narode i rasijati ih po zemljama! 24 Ojačat ću ruke kralju babilonskom i mač ću svoj staviti u njegovu ruku; a faraonu ću slomiti ruke te će stenjati pred neprijateljem kao ranjenik. 25 Da, ojačat ću ruke kralju babilonskom, a ruke će faraonove klonuti. I znat će se da sam ja Jahve kad metnem mač svoj u ruke kralju babilonskom i on ga zavitla nad zemljom egipatskom. 26 Raspršit ću Egipćane među narode i rasijati ih po zemljama. I znat će da sam ja Jahve.’«