1

Protiv idolopoklonstva

Uto k meni dođoše neki od starješina Izraelovih i sjedoše preda me.
2 I dođe mi riječ Jahvina: 3 »Sine čovječji! Ti ljudi nose kumire u srcu i upiru oči u ono što ih na grijeh potiče. Pa zar da trpim da u mene traže savjeta? 4 Zato im reci: Ovako govori Jahve Gospod: ‘Tko god iz doma Izraelova nosi u srcu kumire i upire oči u ono što ga na grijeh potiče, a dolazi k proroku, ja, Jahve, odgovorit ću mu prema mnoštvu njegovih kumira, 5 da uhvatim za srce dom Izraelov koji se zbog idola svojih odmetnu od mene.’
6 Zato reci domu Izraelovu: Ovako govori Jahve Gospod: ‘Obratite se, odvratite se od kumira svojih! Odvratite lice od gnusoba svojih! 7 Jer tko se god iz doma Izraelova i od došljaka koji se nastaniše u Izraelu odmetne od mene i u srcu nosi kumire i upire oči u ono što ga potiče na grijeh, pa unatoč tome dođe k proroku da preko njega u mene traži savjeta, njemu ću ja, Jahve, sam odgovoriti; 8 okrenut ću se protiv njega i učinit ću od njega poslovičan primjer: iskorijenit ću ga iz svojega naroda! I znat ćete da sam ja Jahve.
9 Ako li se prorok dadne zavesti i progovori, bilo bi to kao da sam ja, Jahve, zaveo toga proroka: ruku ću podići na njega i iskorijenit ću ga iz svojega naroda izraelskoga. 10 Obojica će podjednako snositi grijeh svoj: grijeh prorokov jednak je grijehu onoga koji je u njega tražio savjeta. 11 I tako se dom Izraelov više neće odmetati od mene i neće se više kaljati svojim opačinama: on će biti narod moj, a ja ću biti njegov Bog’ – riječ je Jahve Gospoda.«
12

Osobna odgovornost

I dođe mi riječ Jahvina:
13 »Sine čovječji, zgriješi li koja zemlja protiv mene nevjerom i ja podignem ruku na nju te joj uništim i posljednju pričuvu kruha i pustim na nju glad da zatrem u njoj sve ljude i stoku; 14 preostanu li u njoj samo tri čovjeka – Noa, Daniel i Job – ti će se svojom pravednošću spasiti« – riječ je Jahve Gospoda. 15 »Također, ako na tu zemlju pustim divlje zvijeri da joj djecu unište a nju pretvore u pustinju, kojom se zbog zvijeri više nitko neće usuditi proći; 16 preostanu li u njoj samo ta tri čovjeka, života mi moga« – riječ je Jahve Gospoda – »oni neće spasiti ni sinova ni kćeri, nego samo sebe, a zemlja će njihova postati prava pustinja. 17 Ili, ako ja trgnem mač na tu zemlju govoreći: ‘Maču, prođi ovom zemljom!’ da istrijebim u njoj sve ljude i stoku, 18 a u njoj se nađu samo ona tri čovjeka, života mi moga« – riječ je Jahve Gospoda – »oni neće spasiti ni sinova ni kćeri, nego samo sebe. 19 Ili, ako ja pošaljem na tu zemlju kugu te izlijem na nju gnjev i pokolj da zatrem u njoj sve ljude i stoku, 20 a u njoj preostanu samo ona tri čovjeka, Noa, Daniel i Job, života mi moga« – riječ je Jahve Gospoda – »oni neće spasiti ni sinova ni kćeri, nego samo sebe svojom pravednošću.«
21 Ovako govori Jahve Gospod: »Ipak, ako na Jeruzalem pustim sva svoja četiri ljuta biča – mač, glad, divlju zvjerad i kugu – da zatrem u njemu sve ljude i stoku, 22 u njemu će ipak preživjeti ostatak koji će spasiti sinove i kćeri. I evo, oni će doći k vama da vidite njihovo vladanje i njihova djela i da se utješite, jer ćete upoznati: što god poduzeh protiv Jeruzalema, ne učinih bez razloga. 23 Da, kad vidite njihovo vladanje i njihova djela, utješit ćete se, jer ćete upoznati da ne učinih bez razloga što god poduzeh protiv Jeruzalema« – riječ je Jahve Gospoda.