1

Tužaljka nad propašću Tira

I dođe mi riječ Jahvina:
2 »A ti, sine čovječji, udari u tužaljku nad Tirom 3 i reci Tiru što leži na ulazu u more i trguje s narodima bezbrojnih otoka: Ovako govori Jahve Gospod: ‘Tire, što govoraše:
Ja sam lađa prekrasna, izvanredne ljepote.
4 Tvoje međe sežu u more duboko,
graditelji tvoji
besprimjerno te lijepa načiniše.
5 Od senirskih čempresa oplate ti sagradiše,
cedar libanonski uzeše, jarbole ti podigoše;
6 od bašanskih hrastova istesaše ti vesla,
od bjelokosti i šimšira s kitijimskog otočja
palubu ti načiniše!
7 Od vezena lana egipatskog
bijahu ti jedra
da ti budu zastava!
A grimiz i skrlet s eliških otoka
staviše ti za krovišta.
8 Žitelji Sidona i Arvada
bjehu ti veslači,
a mudraci tvoji, Tire,
bijahu ti kormilari!
9 Starješine gebalske i vještaci
popravljahu kvarove tvoje.
Sve morske lađe i mornari bijahu tvoji i s tobom trgovahu!
10 Perzijanci, Ludijci i Putijci u tvojoj vojsci bijahu ratnici, u tebi vješahu štitove i kacige; oni ti sjaj davahu. 11 Sinovi arvadski s vojnicima na bedemima tvojim uokrug čuvahu ti kule. O zidove ti uokolo štitove vješahu da uzveličaju jedinstvenu ljepotu tvoju! 12 Zbog bogatstva tvoga golemog čak i Taršiš s tobom trgovaše, plaćajući srebrom i gvožđem, olovom i kositrom trg tvoj. 13 Javan i Tubal i Mešek s tobom trgovahu: davahu ljude i suđe mjedeno za trg tvoj. 14 Oni iz Bet Togarme davahu konje, trkaće konjiće i mazge. 15 I sinovi Dedanovi s tobom trgovahu. Mnogi ti otoci bijahu podložni: plaćahu ti daću u bjelokosti i ebanovini. 16 Zbog obilja robe tvoje Edom s tobom trgovaše. Davahu ti za trg dragulje, purpur i vezivo, koralje, rubine i bez; 17 i Judeja i zemlja Izraelova trgovahu s tobom: minitskim žitom, voskom, medom, uljem i balzamom trg tvoj plaćahu! 18 Zbog obilja trga tvojeg, silnoga ti blaga, i Damask s tobom trgovaše za helbonsko vino i saharsku vunu. 19 I Dan i Javan iz Uzala za trg tvoj prekaljeno gvožđe mijenjahu, cimet i slatku trsku. 20 Dedan s tobom trgovaše prostirkama jahačkim. 21 Arapi i kedarski knezovi mijenjahu se s tobom, trg ti plaćajući jaganjcima, jarcima i ovnovima. 22 Trgovci iz Šebe i Rame trgovahu s tobom, za trg ti davahu najbolje dragulje i zlato. 23 Haran, Kane i Eden, trgovci Šebe, Asirije i Kišmada trgovahu s tobom. Mijenjahu za trg tvoj 24 skupocjene halje, purpurne i vezene plašteve, sagove šarene i užad čvrsto pletenu. 25 Taršiške su lađe nakrcane prevozile robu tvoju! Bješe tako puna i teška veoma.
26 Na pučinu morsku,
na mnoga te mora izvedoše veslači.
Istočni te vjetar
razbi na pučini morskoj!
27 Tvoje blago i trg ti, rukodjela tvoja,
lađari tvoji i krmilari,
popravljači pukotina,
mjenjači trga tvojeg,
svi ratnici na tebi
i sve mnoštvo posred tebe
potonut će na dno morsko
na dan tvoga brodoloma!
28 Na vapaj ti krmilara
obale će zadrhtati.
29 I sići će s lađa svojih
svi veslači, svi lađari i svi krmilari
i ostat će na kopnu.
30 Za tobom će glasno naricati
i kukati gorko.
Pepelom će posut glave,
i valjat se u prašini;
31 zbog tebe će glave obrijati,
kostrijet će pripasati,
ojađene duše za tobom naricati,
i kukati gorko.
32 U žalosti će ti tužbalicu zapjevati,
nad tobom će protužiti:
‘Koji grad k’o Tir ponosan bješe
posred mora?’
33 Jer kad bi on blago iskrcao,
mnoge bi narode njima nasitio!
Obiljem bogatstva i trga
mnoge bi kraljeve zemaljske usrećio.
34 A sada te, evo, valovi smrskaše,
potonu u dubine morske!
Blago tvoje i sva posada
potonuše s tobom.
35 Svi žitelji otočki
zbog tebe se prestraviše.
Kraljevi se njini naježiše,
glave pokunjiše.
36 Trgovci narodâ zviždahu za tobom,
jer ti strašilo posta
i nestade zauvijek!’«