1

Gostoljubiva mudrost

Mudrost je sazidala sebi kuću, i otesala sedam stupova.
2 Poklala je svoje klanice, pomiješala svoje vino
i postavila svoj stol.
3 Poslala je svoje djevojke
da objave svrh gradskih visina:
4 »Tko je neiskusan, neka se svrati ovamo!«
A nerazumnima govori:
5 »Hodite, jedite od mojega kruha
i pijte vina koje sam pomiješala.
6 Ostavite ludost, da biste živjeli,
i hodite putem razboritosti.«
7

Protiv podrugljivca

Tko poučava podrugljivca, prima pogrdu,
i tko prekorava opakoga, prima ljagu.
8 Ne kori podsmjevača, da te ne zamrzi;
kori mudra, da te zavoli.
9 Pouči mudroga, i bit će još mudriji;
uputi pravednoga, i uvećat će se njegovo znanje.
10 Gospodnji strah početak je mudrosti
a razboritost je spoznaja Presvetog.
11 »Po meni ti se umnožavaju dani
i množe ti se godine života.
12 Ako si mudar, sebi si mudar;
budeš li podsmjevač, sam ćeš snositi.«
13

Gospođa ludost oponaša mudrost

Gospođa ludost puna je strasti,
prosta je i ne zna ništa.
14 I sjedi na vratima svoje kuće
na stolici, u gradskim visinama,
15 te poziva one koji prolaze putem,
koji ravno idu svojim stazama:
16 »Tko je neiskusan, neka se svrati ovamo!«
I nerazumnomu govori:
17 »Kradena je voda slatka,
i ugodno je potajno jesti kruh.«
18 A on ne zna da su Sjene ondje,
da uzvanici njezini počivaju u podzemlju.